Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Den Rullende Kagemand

Mødrehjælpen Lokalforeningen Esbjerg

Om donationen

Mødrehjælpen Lokalforeningen Esbjerg støtter udsatte og sårbare familier. En af foreningens aktiviteter er Den Rullende Kagemand, der er et tilbud om afholdelse af børnefødselsdage for udsatte børn i alderen 3-14 år. Familierne, der gør brug af tilbuddet, har ofte begrænsede sociale og/eller økonomiske ressourcer. Med Den Rullende Kagemand, som TrygFonden støtter, får familien en pakke med kagemand og boller eller pizza og en fødselsdagsgave samt hjælp fra frivillige. Med denne aktivitet får børnene mulighed for at føle sig som en del af fællesskabet.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Mødrehjælpen Lokalforeningen Esbjerg
Støttet beløb
24.000 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den Rullende Kagemand, har været et tilbud vi har haft siden starten 2013, og et projekt vi nu er ved at køre op i Varde Kommune. Det er en stor succes, og velkendt i vores område.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i bevillingsperioden været ude til 46 fødselsdage, hvor den enten er blevet afholdt i hjemmet, skolen eller børnehaven. Alle børnene har været glade for, at kunne holde en fødselsdag, som ikke har belastet familiens økonomi, og glade for den gave de får til ca. 300 kr. Vi får hele tiden ansøgninger ind, så det oplever vi, er et udtryk for, at den hjælp vi yder, også betyder noget for familien og barnet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den Rullende Kagemand, er et tilskud til det enkelte barn, sammen med familie, venner og skolekammerater/børnehave. Så projektet i sig selv, har et koncept, der ikke skal ændres på. Derudover har vi også en del andre aktiviteter, sammen med andre familier, det kan noget andet.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start