Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Den sundeste by i 750 år

FC Nakskov

Om donationen

I anledningen af Nakskovs 750 års fødselsdag planlægger idrætsforeningen FC Nakskov et større motionsløb, der skal tilbyde samtlige lokale skoleelever og ungdomsskoleelever muligheden for at deltage gratis. Formålet med dette projekt er således at støtte med midler til finansiering af gebyr til DGI for lån af tidsregistreringschip, startnumre samt forplejning.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
FC Nakskov
Støttet beløb
45.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi tror på, at alle de der deltog havde en god motionsoplevelse, og gerne deltager i lignende arrangementer, og herunder også vil have tanke på at holde motionen ved lige. Men som nævnt havde vi håbet og troet på at dette ville være tilfældet for en større "gruppe".

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik gennemført arrangementet som planlagt, fik megen positiv omtale før, under og efter, og har fået mange positive tilbagemeldinger fra deltagere m.fl. Desværre var antallet af deltagere dog en del mindre end det vi havde håbet og troet på, hvilket muligvis kan (hoved-)begrundes med nogle af følgende forhold. - Vores antagelse om hvor mange der ville finde arrangementet interessant/attraktivt var for optimistisk? - Vi havde for få "ambassadører" til at "sælge" arrangementet til byens børn og unge. For ganske vist modtog hver enkelt af Nakskovs skoleelever m.fl. en trykt pjece/tilmeldingsseddel, men der var store "lokale forskelle" (skolerne imellem) på hvor mange børn der deltog i arrangementet. Således havde én af byens skoler 12-14 gange flere deltagere end nogen anden skole (og den pågældende skole er kun byens næststørste), hvilket helt åbenlyst havde sammenhæng med, at denne skole har en idrætslærer der meget vedholdende highlightede arrangementet, og sørgede for en "håndholdt" tilmeldingsprocedure. Et tilsvarende engagement på andre skoler, ville utvivlsomt have øget deltagerantallet. - Der var fra tildelingstidspunktet (23. juni) til arrangementets afholdelse (2.-4. september) en forholdsvis kort periode, hvor også skolernes sommerferie (27. juni til 10. august) havde betydning for muligheden for at "sprede budskabet", og evt. have skaffet flere af de føromtalte "ambassadører".

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes fortsat at vi havde en god idé, og har da også kun fået positiv (presse-)omtale, og udelukkende positive tilbagemeldinger fra de der deltog. Vi har været for optimistiske i vores vurdering af deltagerantallet, men tror dog på, at vi med bedre tid (og flere frivillige) ville kunne have opnået en noget højere tal end tilfældet var. Idéelt set havde vi haft nogle måneder hvor vi kunne have forsøgt at engagere idrætslærere m.fl. til at motivere deres elever til deltagelse, men var altså som beskrevet i en situation hvor vi reelt kun havde nogle få uger (vi modtog bevillingen samme dag skolerne "gik på sommerferie", og det var derfor først fra 10. august vi reelt kunne starte "kampagnen"), idet datoerne for arrangementet ikke ville kunne ændres (var en del af andre aktiviteter der skulle finde sted samtidig).