Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Den yderste bastion

SocialRespons

Om donationen

Reden, der ligger på Vesterbro i København, er et være- og opholdssted for kvinder i misbrug og prostitution. Da Reden skal være et fristed, hvor kvinderne kan få en pause fra det hektiske miljø på gaden, har stedet en meget lukket identitet, hvilket både skaber utryghed hos naboerne og gør det vanskeligere at arbejde for at skabe lokal såvel som national interesse om målgruppens vanskelige situation. Dette projekt, kaldet "Den yderste bastion", skal formidle personlige historier fra ti kvinder fra Reden. Hver historie skal formidles på to måder - dels som en skriftlig fortælling og dels som en kunstnerisk fremstilling. Kvinderne bestemmer selv, hvilken historie de vil fortælle samt hvorfor, og skitserne bliver ikke en illustration af kvinderne, men af hvad de lægger vægt på i livet. Projektet skal være med til at give Reden en stærkere identitet og profil udadtil og på den måde bidrage til at sætte fokus på den opgave, Reden er med til at løse.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
SocialRespons
Støttet beløb
80.000 kr., år 2015
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi anser projektet som fuldt forankret - både hos de kvinder, der har deltaget ved at de har fået deres fortælling og maleri enten til at hænge op hjemme hos dem selv eller ved at det kan blive hængt op på Reden. Det betyder at portrætterne og fortællingen om projektet vil leve videre både hos dem og på Reden. Derudover har Reden fået fortællinger og billeder som de kan bruge fremadrettet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets formål at give Reden et ansigt udadtil, en stærkere identitet og profil og samtidig skabe et fokus på den velfærdsopgave de er med til at løse. Det er lykkedes ved at projektet har resulteret i 9 portrætter af kvinder fra Reden som pt. hænger på metrohegnet ved Halmtorvet og giver forbipasserende mulighed for at få ny viden om de kvinder, der kommer på Reden. Med udstillingen fortæller kvinderne om deres drømme og personlige historier for at vise, hvem de også er og måske starte nye samtaler i og udenfor kvarteret. Området hvor udstillingen hænger er et sted, hvor der kommer mange forbi på deres vej fra hovedbanegården og mod Vesterbro. Det omfatter både lokale, folk der arbejder i området og mange turister/besøgende fra andre dele af landet. Malerier og fortællinger blev også præsenteret til en fernisering afholdt på Vesterbro for beboere og andre interesserede, og endelig har projektet være formidlet/beskrevet/omtalt i 4 landsdækkende eller lokale aviser/blade, samt på Facebook-sider fra blandt andet aktører i lokalområdet, for eksempel Vesterbro lokaludvalg og U-kirken. På alle disse platforme er der formidlet ny viden og en ny fortælling om Reden, som samtidig er medvirkende til at kendskabet til Reden er blevet øget.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Processen med at interviewe kvinderne fra Reden, formidle deres historier og tanker i korte fortællinger som efterfølgende blev fortolket af en kunstneren viste sig at være de helt rigtige aktiviteter. I den oprindelige projektbeskrivelse angav vi, at vi derefter ville formidle portrætterne (fortælling+ maleri) til Reden til brug i deres formidling og derudover ville vi lave en kort film om processen, som kunne deles på Facebook. Første del er realiseret men i løbet af projektperioden viste det sig hurtigt relevant at formidlingen skulle ske på anden vis end den planlagte film. Det viste sig mere relevant at projektet blev formidlet gennem fysiske aktiviteter lokalt i området. Det ville både give et tydeligt formål med projektet for deltagerne - at projektet resulterede i event og udstilling lokalt på Vesterbro, som både kvinderne og Reden som helhed kunne vise frem og henvise til. Samtidig kunne de fysiske aktiviteter bruges som platform for formidlingen af projektet. Da projektet fik godkendelse af ansøgning om udstilling på metrohegnet gav dette en god platform for formidling af projektet. Projektet kunne således løbende formidle information om aktiviteter som ferniseringen, ophængning og den færdige udstilling på Metrohegnet og herunder fortællingen om proces og formål med projektet. Derfor skete formidlingen løbende både i sociale medier men også en række artikler og omtaler i lokale og landsdækkende aviser og blade og endelig via de fysiske aktiviteter og udstillingen på Metrohegnet. Derudover har Reden fået portrætterne (fortællinger+malerier), som de kan bruge de deres fremtidige formidling om deres aktiviteter og virke.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet