Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Det Digitale Værested

Landsforeningen af VæreSteder

Om donationen

Donationen går til at videreudvikle ”Det Digitale Værested”, som TrygFonden tidligere har støttet etableringen af. Værestedet har 750 medlemmer og når ud til socialt udsatte, der ikke kommer på almindelige væresteder, men ser det digitale rum som mere overkommeligt end fysisk fremmøde. Det Digitale Værested giver mulighed for at møde ligesindede og få hjælp til hverdagens udfordringer, og der er aktiviteter som fx gåture hver for sig, filmaftener, madlavning og oprydning i eget hjem. Donationen giver mulighed for at tilknytte medarbejdere, som kan stå for aktiviteterne og tage hånd om brugerne, og skal samtidig gå til at videreudvikle og teste nye aktivitetsforløb for at afklare, hvilke fællesskaber der egner sig bedst til værestedet og medlemmerne. Efter projektets afslutning skal Det Digitale Værested forankres i Landsforeningen Af VæreSteder.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Landsforeningen af VæreSteder
Støttet beløb
1.558.000 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets resultater og læring fra evalueringerne forankres direkte i arbejdet med Det Digitale Værested. Derudover arbejdes der løbende med at indkredse, konceptualisere og formulere virksomme elementer og ny viden om digitalt socialt arbejde, som bliver formidlet til andre aktører på det sociale område gennem temadage, undervisning, podcast, tv og artikler. Se vedhæftning for uddybning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forhold til målet om at være et aktivt fællesskab, så er der i perioden oktober 2021 – juni 2022 sket en stigning i antallet af brugere, der er aktive. Der er således 389 brugere, der i juni måned har set, skrevet opslag, kommenteret eller reageret på gruppens aktiviteter. Der har været fokus på bredden og dybden i forhold til den daglige struktur samt aktiviteterne. Forløb er blevet systematisk evalueret. Der er desuden gennemført en ekstern analyse af bemanding og åbningstid. Se vedhæftning

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores evalueringer viser, at det er vigtigt at være opmærksom på at rammesætte aktiviteter samt opgaver til brugerne meget eksplicit for at undgå unødig usikkerhed. Derudover kan det være en fordel at indlægge en form for opfølgning og reminders til aktiviteter, fx i form af en alarm, så de ikke glemmer, at de har meldt sig til noget. Det er også væsentligt, at det ikke undervurderes at forberede aktiviteter og forløb i forhold til materiale mm.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle