Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Det Kreative Værksted

Frivilligcenter Albertslund

Om donationen

Frivilligcenter Albertslund har bred erfaring med at igangsætte og drive projekter, som inkluderer sårbare og udsatte i lokale fællesskaber. Med donationen vil Frivilligcenter Albertslund etablere et kreativt værksted, der skal være åbent for alle i Albertslund. Værkstedet skal tilbyde forskellige aktiviteter, og et hold frivillige tovholdere vil støtte dem, der har behov for det. En del af aktiviteterne skal gavne lokalsamfundet, fx ved at man strikker varme strømper til ældre på plejehjemmet eller fremstiller legetøj til institutioner. Målet er at give mennesker, som savner fællesskab, adgang til kontakt med andre mennesker omkring fælles, kreative interesser.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter Albertslund
Støttet beløb
735.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det Kreative Værksted er blevet en etableret del af frivilligcenteret. Mange forbinder frivilligcenteret med værkstedet. En gruppe på ca. 13 frivillige driver værkstedet videre efter sommer. Siden start har projektkoordinatoren haft fokus på forankring. Siden januar 2023 har koordinatoren ikke deltaget i værkstedets aktiviteter og har gradvist overleveret flere opgaver til de frivillige. Der er fundet tovholdere og lagt en plan for, hvordan værkstedet køres videre, når koordinatoren stopper.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Besøg i alt: 1855 udgjort af 220 forskellige deltagere. Over halvdelen af de 220 er gengangere. 183 åbningsdage. Hovedparten af de mennesker, der kommer i Det Kreative Værksted er mennesker, der bor og lever alene. For flere af deltagerne er værkstedet blevet en fast ugentlig aktivitet, og mange har fortalt, at det har haft en stor betydning for deres trivsel at starte i værkstedet. Mange har fået nye bekendtskaber, som både lever i og uden for frivilligcenteret og Det Kreative Værksted.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Fordi vi har haft en længere projektperiode og et timeantal, der tillod det, har vi løbende lavet justeringer og afprøvet forskellige idéer. Vi har blandt andet justeret på åbningstider. Vi har også afholdt introduktioner/workshops uden for værkstedets normale åbningstid, så der har været tid og ro til at fokusere på den konkrete aktivitet. Introduktionerne har været effektive til at tiltrække nye. Havde vi haft flere timer, kunne vi derfor med fordel have prioriteret flere af disse.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle