Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Det trygge læringsmiljø

Kløvermarkskolen Haderslev

Om donationen

Kløvermarkskolen Haderslev har cirka 541 elever fordelt i normalklasser, specialklasser og klasser for elever med specielle diagnoser. Skolen har fokus på motivation og selvværd blandt eleverne og inddrager viden fra hjerneforskningen, der viser store gevinster ved motion, sund kost og restitution. Skolen ønsker at udvikle et læringsmiljø, hvor man integrerer sund livsstil i samspil med faglig indlæring. Som led i denne indsats skal denne donation bruges til indkøb af 10 Desk Top Bikes, som kan hjælpe elever med diagnoser med at bevæge sig til ro og derved bidrage til et aktivt og trygt læringsmiljø. Cyklerne vil være fysisk placeret i klassen og kan dermed benyttes i klasseundervisningen.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Kløvermarkskolen Haderslev
Støttet beløb
67.800 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er blevet en del af Kløvermarkskolen image som sundhedsskole. Alle ansvarlige lærere i Autismespektret er en del af projektet og vil videreføre projektet de kommende mange år. Vi vil forsøge at kunne etablere dette aktive læringsmiljø i alle klasserne. Alle elever på skolen vil få mulighed for at benytte projektets aktiver. Vi har etableret et lokale med cykler til brug i alle fag. Projektet har haft så stor succes, at det vil forblive en yderst høj prioritet i undervisningen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Børns motivation til meningsfuld bevægelse gennem medbestemmelse i det trygge læringsmiljø er øget markant. Status på vores cykelborde lyder, at vi er friske og tilfredse. Vi kan godt lide vores cykelborde. Vi kan faktisk ikke undvære dette element i vores skoledag. Belønningen har været friske og tilfredse elever, som fra dag 1 tog cykelbordet og dets potentiale til sig, og gjorde remediet til deres eget. Belønningen har været aktive og nærværende elever.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Idet dette projekt er nyt og ikke eksisterer andre steder, er vi meget positive i forhold til de evalueringsredskaber vi opsatte fra begyndelsen. Disse er blevet tilpasset, så vi nu også registrerer tid - distancer - familie aktiviteter. Hvis vi havde forudset denne succes, ville vi have forsøgt fra starten at få videnskaben med. Dette gør vi nu i samarbejde med Rigshospitalet og skal starte et forskningsprojekt i løbet af 2022.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start