Søg støtte

Søg

Selvevaluering

DGI SMARTsport

DGI

Om donationen

Dette projekt skal få flere børn og unge til at dyrke idræt og motion i uderummet. Nogle børn og unge foretrækker at bruge tiden med en computer, tablet eller mobil frem for at dyrke sport og være fysisk aktiv med kammeraterne. Et toårigt pilotprojekt drevet af DGI Nordjylland og støttet af TrygFonden har vist gode resultater med SMARTsport, hvor man med udgangspunkt i teknologien og børnenes spilinteresse bruger smartphones og de gratis apps, der kræver fysisk aktivitet, til at motivere inaktive børn og unge til mere bevægelse. Dette projekt har til formål at udbrede SMARTsport til hele landet ved at uddanne 7.000-9.000 lærere og pædagoger i, hvordan de i praksis får børnene til at spille de apps, de præsenterer for dem, og som kræver fysisk bevægelse. Målet er at få aktiveret 20.000-25.000 børn og unge.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
DGI
Støttet beløb
3.453.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Tilbagemeldinger fra de ca.15 ambassadører vi havde i sidste periode (2018-2020) er, at de og deres kollegaer bruger det på ugentlig basis. Vi har desværre ikke konkrete tal på implementeringen. Vores fornemmelse er, at det er blevet en fast del af undervisningen for mange lærere og pædagoger at bruge apps og bevægelse i dagligdagen. Det er generelt vundet frem i skoler og institutioner. Det er en fordel for projektet, da der søges efter inspiration og viden - og her er SMARTsport en god kilde.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi måtte finde en ny retning og et nyt koncept til projektet ca. halvvejs igennem projektperioden, da vi erfarede, at teknologien overhalede os. Det koncept vi kunne tilbyde matchede ikke med lærere og pædagogers efterspørgsel og behov. Derfor giver det ikke et retvisende svar på, om hvad vi har opnået med projektet udelukkende at svare på denne målsætning. Vi har, udover retningsskiftet i 2017, forlænget projektet i yderligere 2 år fra 2018-2020. De sidste to perioder var primært online.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som før beskrevet i denne evaluering skiftede projektet retning ca. midt i perioden fra fysiske møder, undervisning og inspirationsdage til et mere onlinebaseret produkt med hjemmeside som database, Facebook gruppe til sparring samt online kurser. Derudover implementerede vi ambassadører på de enkelte skoler, der skulle være "fyrtårn" for SMARTsport overfor kollegaer. Skulle vi have gjort noget anderledes kunne det være mere fokus på det online tidligere.