Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Dialysevalgsværktøj

Nyreforeningen

Om donationen

Dialyse er en behandlingsform, der har store konsekvenser for hverdagslivet, idet behandlingen varer flere timer 3-6 gange om ugen. I dag lider cirka 5.000 mennesker af behandlingskrævende nyresvigt, og antallet er svagt, men støt stigende. Dialyse kan enten foregå i hjemmet eller på hospitalet, og det kan være svært for den enkelte patient at overskue og vælge, hvilken dialyseform de gerne vil i. Dette projekt har derfor til formål at udvikle et værktøj, som via nogle livsstilsspørgsmål vil hjælpe patienter, der skal i dialyse, med at finde frem til den behandlingsform, der passer dem og deres livssituation bedst. Patientens ønsker vil danne udgangspunkt for den videre behandling, og personalet på hospitalet får bedre muligheder for at vejlede og råde patienten til et behandlingsforløb tilpasset den enkelte. Det vil give både øget livskvalitet og et bedre hverdagsliv for mange nyresyge.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Nyreforeningen
Støttet beløb
750.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er stadig i gang med at få de nyremedicinske afdelinger til at bruge vores værktøj. Nogle af dem har udviklet lignende værktøjer selv. Dog er ingen af dem på højde med vores projekt. Forankringen vil komme naturligt, når resultaterne af de effektmålinger, som nogle afdelinger er i gang med, vil vise sig.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået et værktøj, som vores medlemmer kan bruge på den beskrevne måde. De kan sammen med deres familie finde frem til den dialyseform, som passer dem bedst, uden at det skal se i de få minutter, de har i ambulatoriet på den nyremedicinske afdeling.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne have inddraget flere af vores medlemmer i den indledende fase, hvor vi holdt fokusgruppe interview.