Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Digital pårørenderådgivning

Bedre Psykiatri

Om donationen

Donationen går til en indsats, der skal forbedre trivslen blandt pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Hver tiende dansker, svarende til ca. 580.000 mennesker, har en psykisk sygdom, og dermed er omkring hver tredje dansker pårørende til et menneske med psykisk sygdom. Psykisk sygdom hos én, man er tæt på, giver bekymringer, sorg, stress og store praktiske udfordringer, og fordi psykisk sygdom stadig er tabubelagt, kan det være svært at stå frem og dele ud af sig selv og sine nærmestes sygdom og alle de problemstillinger, det kan medføre for familien. Det får nogle pårørende til at føle sig klemt og glemt. Bedre Psykiatri tilbyder professionel og specialiseret rådgivning til pårørende via telefon og mail samt en særlig ungechat. For at nå bredere ud og også ramme de pårørende, som ikke er klar til én-til-én rådgivning, ønsker Bedre Psykiatri at udvide deres digitale rådgivningstilbud med webinarer, podcasts, korte læringsvideoer og konkrete pårørenderåd, der kan tilgås via rådgivningsportalen. På den måde kan pårørende selv finde viden om og redskaber til at håndtere hverdagen som pårørende.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri
Støttet beløb
3.396.660 kr., år 2021
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Helt overordnet er rådgivningsportalen blevet en del af Bedre Psykiatris digitale fundament. Her strømmer brugere til, hvorfor vores fornemmeste opgave fremadrettet er at udbygge og evaluere portalen. Det sikrer vi bl.a. ved at have etableret redaktionsmøder imellem rådgiverne og kommunikationsteamet. Projektets forankring er i høj grad etableret med udgangspunkt i de justeringer der er foretaget undervejs i projektet, for at gøre det så bæredygtigt som muligt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med projektet ønskede vi at skabe en digital sammenhæng med de eksisterende rådgivningstilbud, samt de nye tilbud, som er kommet til, takket være dette projekt. Vi har skabt en platform, som er let tilgængelige for pårørende der søger forskellig viden, det kan være om diagnoser til pårørenderoller, og redskaber til at passe på sig selv som pårørende. Projektets mål er i høj grad blevet indfriet og i langt højere grad end vi turde håbe og forvente.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har formået at justere projektet til undervejs, for netop at lave de rette aktiviteter, der henvendte sig bedst muligt til målgruppen og målet. Hvilket har været en stor fordel, for at projektet er blevet så stor en succes. Vi kunne med fordel have afsøgt vores egne ressourcer mere nærgående ifm. projektets opstart, hvad der reelt var muligt for os at producere og udvikle selv, og hvad krævede en større ekspertise ift. vores ambitionsniveauet.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår