Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Digital tryghed og trivsel

Red Barnet

Om donationen

Donationen går til en indsats for at fremme den digitale dannelse hos danske børn og unge. En europæisk undersøgelse har vist, at mobning via digitale medier er et større problem i Danmark end i noget andet europæisk land. Det problem skal indsatsen adressere foruden problemer med grooming (digitalt børnelokkeri). Projektet er en opdatering og videreudvikling af Red Barnets veletablerede og efterspurgte tjenester Sikkerchat og SletDet. Projektet skal udbrede viden om børns digitale liv samt undervisningsmaterialer og redskaber til styrkelse af børns social-digitale kompetencer.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet
Støttet beløb
3.402.884 kr., år 2018
Delmål
Digital tryghed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er blevet solidt forankret mellem tre team enheder på tværs i national afdeling, så vi står solidt placeret på feltet både hvad angår forebyggelse i skoler og institutioner, men også håndtering i form af SletDet og AnmeldDet. Feltet er centralt fremskrevet i vores strategi, og vi har sikret solide ressourcer, talspersoner og eksperter på området, som bringer ny viden i spil i både det brede medielandskab og i den politiske arena. Forankringen videreføres i ny større digital indsats.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har sikret et betydeligt og strategisk løft af Red Barnets digitale område bl.a. videreudvikling og markant markedsføring af SletDet, udvikling af og fortalersejr i regi af Anmeld ift. vedtagelse af grooming paragraffen i 2021. Etablering af nyt og forbedret data-og analysesystem, udviklet digitale nyhedsbreve, tematisk fokus på digital trivsel til Trivselsdag 2022, ungepaneler, gennemarbejdning af alle undervisningsmaterialer på feltet samt stærk kobling til et opdateret Forældresite.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Feltet er i konstant udvikling, så vi vil altid skulle søge at holde materialer kontinuerligt opdateret, og selv når det sker, så rykker feltet hurtigt igen. Vi har udvalgt de rette aktiviteter og nedslag for indsatsen, og vi står ved projektets afslutning et markant stærkere sted både hvad angår vores tilbud, ressourcer og fortalerarbejde på feltet. Løftet har endelig bidraget til at vi har kunne søge en markant digital pulje, som skal sikre det fremtidige og fortsatte løft og fokus på feltet.

Delmål

Digital tryghed

Alle skal kunne færdes sikkert og trygt digitalt. Vi vil udvikle og udbrede indsatser, viden og værktøjer, der gør den enkelte i stand til at tage ansvar for egen og andres digitale tryghed.
Mere om vores fokusområde Digital tryghed