Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Død ved ambulancens ankomst?

Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital

Om donationen

Donationen går til at udvikle et værktøj baseret på data fra den Præhospitale Patientjournal (PPJ) til at vurdere, om patienten var død ved ambulancens ankomst. I forskning vedrørende nye indsatser og behandlinger for de allermest akutte præhospitale patienter er dødelighed et vigtigt effektmål. Men ofte kendes det nøjagtige dødstidspunkt ikke, for hvis der ikke er en læge til stede, vil eventuel død ved ambulancens ankomst ikke blive registreret i hverken PPJ eller i CPR-registret. Man kan derfor ikke med sikkerhed vurdere dødelighed ved at kigge i PPJ-data, og det bliver dermed sværere at afgøre, om en behandling har en positiv effekt for dødeligheden. Forskerne vil derfor udvikle en algoritme baseret på PPJ til identifikation af, om patienter er døde ved ambulancens ankomst. Med denne algoritme vil al fremtidig dansk akutforskning kunne få et mere korrekt estimat af patienternes dødelighed, så man bedre kan vurdere effekten af behandlinger og indsatser for patienterne. Når algoritmen er testet, vil den blive implementeret i datasættet og stillet til rådighed for fremtidig dansk akutforskning.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital
Støttet beløb
483.441 kr., år 2021
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets resultater er blevet videreformidlet både på national og internale konferencer. Derudover har det, takket være TrygFondens støtte, været muligt at udfører dette projekt på regional plan. Med dette udgangspunkt er der nu planlagt at udføre projektet på landsplan, hvilket bidrager med hidtil ikke-tilgængelig viden som får direkte betydning for vurderingen af præhospital og in-hospitale indsatser.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektperioden blev der udtrukket data fra den Præhospitale Patientjournal, og ved journalgennemgang var det muligt at vurdere hvorvidt patienten var i live eller død ved ambulancens ankomst. Det var også herigennem muligt at etablere klare definitioner for patienternes tilstand, så den samme klassificering kan udføres igen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der lader desværre til at være en fejl i evalueringens formularen, da der mangler indhold. Under alle omstændigheder viste de valgte aktiviteter sig at være aldeles velegnet til at nå målet. Dette gælder både i forhold til selve journalgennemgangen, samt løbende udvikling computerbaseret kategorisering af patienterne sideløbende med journalgennemgangen.

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart