Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Døgnåbne ambulatorier

Hospitalsenhed Midt

Om donationen

Donationen går til at evaluere en ordning med døgnåbne ambulatorier på Regionshospitalet Silkeborg. Med ordningen, der blev implementeret i 2015, kan patienter med kronisk sygdom, der akut forværres, altid ringe direkte til en sygeplejerske på den specialafdeling, som kender patienten i forvejen. Også pårørende, kommunale medarbejdere og patienternes egne læger kan ringe til hospitalet døgnet rundt. Sygeplejerskerne har derefter flere handlemuligheder for at undgå akut indlæggelse, bl.a. kan patienten hjælpes i eget hjem af det kommunale akutteam. Som en del af evalueringen vil brugerne af ordningen i Silkeborg Kommune blive matchet med en fire gange så stor kontrolgruppe af tilsvarende patienter fra andre sygehuse. Bl.a. vil der blive kigget på udviklingen i indlæggelser, dødelighed, træk på andre sundhedsydelser mv. for de to grupper.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Hospitalsenhed Midt
Støttet beløb
214.253 kr., år 2018
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Fleksible Indlæggelser er allerede i drift på regionshospitalet Silkeborg og fungerer som en integreret del af hverdagen. Nu skal resultaterne og metoden spredes så andre hospitaler og kommuner kan anvende metoden. Det vil vi arbejde skriftligt med samt via temadage. Vi har løbende haft besøg af hospitaler og kommuner fra andre dele af landet og fortalt om vores erfaringer med Fleksible Indlæggelser.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målene blev i høj grad indfriet. Som resultaterne vil vise, medvirkede Fleksible Indlæggelser til, at patienterne enten undgik indlæggelser eller at disse blev omlagt til ambulante forløb. Kvalitative undersøgelser har vist, at en Fleksibel Indlæggelse bidrager med stor tryghed for patienterne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi undersøgte en allerede implementeret indsats. Derfor havde vi ikke andre muligheder end at anvende et kontrolleret observationelt studiedesign. Det vil bidrage til vores viden om Fleksible Indlæggelser hvis fremtidige studier undersøger interventionen i et randomiseret studiedesign.