Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Du er ikke alene

Frivilligcenter Mariagerfjord

Om donationen

For at forebygge mentale sundhedsproblemer blandt børn og unge, der lider af milde psykiske lidelser, eller som står i en svær livssituation, går denne donation til en treleddet indsats mellem Frivilligcenter Mariagerfjord og Red Barnet. Indsatsen består af selvhjælpsgrupper, forældrekurser og aktivitetsklubber. Frivilligcenter Mariagerfjord står for rekruttering af frivillige og igangsættelse af projektet de første to år, hvorefter projektet forankres på frivillige hænder, primært i regi af Red Barnet. Målet er, at 50 børn og 50 forældre deltager i aktiviteterne, samt at 15-20 frivillige bliver uddannet til varetagelse af aktiviteterne. I dag udgør mentale helbredsproblemer den største samfundsbyrde blandt børn og unge mellem 1 og 24 år.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter Mariagerfjord
Støttet beløb
996.340 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Røde Kors overtager og videreføre gruppeforløbene ud fra samme koncept, metode og opbygning. Projektet overleveres til rutinerede frivillige, som har stor erfaring med målgruppen, planlægning og udførelse af aktiviteter samt rekruttering af både frivillige og deltagere. En lille bekymring ligger i forhold til hvor dybt projektet er afleveret mellem samspilspartnerne i det offentlige. Der ville vi godt have arbejdet lidt mere. Samlet set er der aftaler og kompetente frivillige klar og deltagere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Trods omfattende udfordringer i tilskudsperioden som følge af covid-19 pandemien, har projektet skabt en vej for unge med mistrivsel. Der tilkendegives høj tilfredshed med gruppeforløbene, hvor både deltagere og frivillige beskriver oplevelsen som meget positiv. En 14-årig deltager fortæller f.eks. midtvejs i sit gruppeforløb, at ’… det har allerede hjulpet mig, uden jeg helt ved hvordan’. Unge beskriver mødegangene som et trygt rum med plads til at tale om og dele deres udfordringer med andre.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Covid-19 var Force majeure, umulig at forudse, og svær at navigere i på anden vis, men mange anderledes tiltag blev afprøvet. Ved genåbning måtte det konstateres, at både frivillige og deltagere var væk, hvorefter processen måtte starte fra bunden. I den forbindelse havde det været fordelagtigt at lave skriftlige aftaler med projektets kommunale samarbejdspartnere , i forhold til rekruttering af målgruppen. Projektet kunne uproblematisk være foldet ud til bredere aldersgruppe.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet