Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Duo elcykel

Center for Social Rehabilitering, Vejle Kommune

Om donationen

Center for Social Rehabilitering er et støttecenter for 35 personer med udviklingshæmning, erhvervet hjerneskade og psykiatriske diagnoser. Centret oplever tre primære udfordringer med borgerne, der besøger centret: de formår ikke selv at dyrke motion, de kan ikke færdes alene i trafikken og de har svært ved at deltage i fællesskaber i samfundet. Centret ser anskaffelsen af en Duo-cykel med motor som en løsning til disse problemer. Cyklen vil give borgerne muligheden for at være aktive fysisk samtidig med, at det er personalet, der har kontrol over cyklen. Derudover vil det give borgerne muligheden for at få frisk luft og socialt samvær.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Center for Social Rehabilitering, Vejle Kommune
Støttet beløb
40.000 kr., år 2017
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I Center for Social Rehabilitering arbejdes der intensivt på, at så mange borgere så vidt muligt, lever et sundt liv, uden overvægt og diabetes. Motion er en afgørende og "let tilgængelig" faktor i dette sammenhæng og sofacyklen har gjort motion til noget attraktivt - inklusiv hyggestunde og latter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er i alt 35 borgere tilknyttet Grønhøj og på nuværende er der 15 borgere der har anvendt cyklen i større eller mindre grad. Borgerne adspørger på eget initiativ, at komme ud at cykle med en personale eller en frivillig.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi valgte januar som måneden for åbent hus, men man kunne med fordel have valgt denne dag i sommeren i stedet, da cykling er mere attraktivt om sommeren, både for borgere og for frivillige.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet