Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Duo elcykel

Tamdrup Centeret, Horsens Kommune

Om donationen

Tamdrup Centeret ved Horsens er et plejecenter med engagerede medarbejdere og frivillige. Til Tamdrup Centeret hører et stort og åbent aktivitetscenter, som er et tilbud til beboere og andre seniorer i området, og hvor der er fokus på samvær og fællesskab, interesser og livskvalitet. Tamdrup Centeret ønsker at starte et projekt, hvor frivillige giver beboerne gode oplevelser ved gå- og cykelture ude i naturen. Donationen går til en elcykel for to, en såkaldt duocykel, så beboerne kan få sansestimuli, få genoplevet minder om cykelture, føle sig mindre isolerede og få nye relationer. Projektet retter sig dels mod beboere på plejecenteret med forskellige typer af funktionsnedsættelser, bl.a. demens, og dels mod pensionister i nærområdet, som kan have glæde af at være en del af det frivillige korps.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Tamdrup Centeret, Horsens Kommune
Støttet beløb
40.000 kr., år 2019
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen af projektet har vi stadig til gode. Cyklen skal meget mere i spil i samarbejde med frivillige og pårørende. Når vi er på den anden side af Corona - krisen er det vores fornemmelse, at de forudsætninger der før var tilstede for at kunne gennemføre de planlagte aktiviteter, stadig er der.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På Tamdrup centeret fik vi en duocykel i starten af marts måned. Vi var helt klar til at invitere pårørende og frivillige ind til indvielse af cyklen. Desværre kom Corona - krisen, og gav forbud mod at frivillige og pårørende opholdte sig på plejecenteret. I stedet for er der blevet cyklet med beboere og personale. Vi har fået mulighed for endnu mere liv i hverdagen, mere udeliv og en ekstra mulighed for at få vind i håret, som er blevet udnyttet her under Corona - situationen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores mål er forsat de samme, og de valgte aktiviteter skal stadig føres ud i livet, når det igen bliver muligt at inddrage frivillige og pårørende på plejecenteret.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende