Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Duocykel

Plejecenter Holmegården

Om donationen

Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Plejecenter Holmegården
Støttet beløb
40.000 kr., år 2021
Delmål
Lev med kronisk sygdom

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkes at forankre tilbuddet om cykelture til beboere på Holmegården ved at der hver mandag arrangeres fælles cykeltur ud i det blå med kaffekurv. Holmegårdens Duo- og Rickshaw og nabo plejecentrets 2 rickshaws cykles af cykelpiloter som er pårørende/frivillige cykelentusiaster. Fremadrettet vil muligheden for at pårørende bliver oplært som cykelpilot blive nævnt ved indflytning. Tilknytning til "Cykling uden alder" er vigtig - med fælles ejerskab og økonomi - også til cykelreperationer!

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Familiære pårørende har været vanskelige at motivere til at cykle med demente. De pårørendes forklaring er ofte at de selv er højt op i alderen og er utrygge ved at skulle færdes i trafikken med en ekstra bred cykel og at de derfor foretrækker samvær i lejligheden eller i gåafstand. Frivillige cykelpiloter har i høj grad oplevet at cykelture spontant åbner for smil, øget arousal, genkendelse og identitets fortællinger fra livshistorien. Der er skabt relationer mellem frivillige og beboere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Glade billeder fra cykelture i beboerens lejlighed og direkte kontakt til pårørende til de beboere som reagerer mest positivt på cykelture har været vigtigere end generel info og cykelark efter hver tur. Projekt har skabt synlighed for at cykelture er en mulig samværsform og det er lykkes at få tilknyttet en stor gruppe lokale, frivillige cykelpiloter, som i forvejen går op i cykling.