Søg støtte

Søg

Selvevaluering

e-sport som rehabilitering

Psykiatrisk Center Sct. Hans

Om donationen

For at undersøge om eSport kan medvirke til at øge patienternes velbefindende og rehabiliteringsproces, skal der etableres et eSport-center på Retspsykiatrisk Afdeling på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde. Her isolerer patienterne sig ofte på deres værelser, og som følge af deres sygdom kan de også have nedsat opmærksomhed, hukommelse og evne til at planlægge. Der er i forvejen tilbud om bl.a. fysiske aktiviteter, men patienterne har stor interesse for også at kunne spille computer eller konsolspil. Det nye eSport-center skal bryde den sociale isolation for patienterne og styrke deres evne til at planlægge, samarbejde og kommunikere. Projektet skal også undersøge, om eSport kan medvirke til at øge patientens selvværd og evne til at indgå i sociale netværk. Projektet vil blandt andet indeholde undervisning af personale i eSport, etablering af eSport-grupper og -aktiviteter samt evaluering på individ- og gruppeniveau.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Støttet beløb
183.650 kr., år 2019
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi forventer at kunne forankre projektet i løbet af 2023.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har aktuelt opbygget et eSport center bestående af 10 stationer. Vi forventer at tilbyde aktiviteten 4 gange om ugen, hvorfor det vil være muligt for 32 patienter at deltage om ugen. Behandlingsaktiviteten forventes at opstarte i februar. Vi har uddannet 10 esport- instruktører, der alle er uddannet i at facilitere aktiviteten og træne patienterne i både sociale og kognitive færdigheder, som en del af patienternes målrettede recovery-orienterede behandling.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har opnået indkøb af relevant udstyr af eSport centeret, introduktion til personale og motivation af patienter til deltagelse. Vi forventer at opnå de resterende mål i løbet af det næste halve år.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle