Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Education in rehabilitation

DEFACTUM

Om donationen

Donationen går til at undersøge langtidseffekterne af et projekt med mestring og læring i forbindelse med rehabilitering af hjertepatienter. Det er en udfordring at få især patienter med kort uddannelse til at fastholde forandringer i forbindelse med hjertegenoptræningsforløb. På Herning Sygehus er gennemført et forsøg med inddragelse af erfarne patienter og individuel tilpasning, hvilket gav markant bedre deltagelse i genoptræningen af mennesker med kort uddannelse. Nu skal der gennemføres en treårig opfølgning på dette projekt samt en sundhedsøkonomisk analyse, som skal svare på, om der er en bedre samlet økonomi i det tilpassede tilbud fremfor standardtilbuddet.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
DEFACTUM
Støttet beløb
440.000 kr., år 2018
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Læring og Mestring (LM) både øgede gennemførelsen af rehabiliteringsprogrammet og var en omkostningseffektiv strategi blandt patienter med hjertesvigt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har estimeret ressourceforbrug i løbet af 3 år for patienter i begge grupper ved hjælp af registrerede data. Derudover vurderede vi livskvalitet for patienter ved hjælp af et spørgeskema (SF-12). Et samfundsomkostningsperspektiv – herunder interventionsomkostninger, primære og sekundære sundhedsomkostninger og produktivitetsomkostninger blev anvendt, og kvalitetsjusterede levetider (QALY) blev estimeret ud fra SF-6D-målinger ved basislinje, 2, 5 og 36 måneder. Der blev ikke fundet statistisk signifikante forskelle mellem grupperne i de samlede samfundsomkostninger eller i QALY. Ved en værdi for betalingsvilje svarende til 40.000 euro blev Læring og Mestring (LM) kun fundet omkostningseffektiv med 15 % sandsynlighed. På grund af omkostningsbesparelse hos patienter med hjertesvigt steg sandsynligheden for omkostningseffektivitet til 91 % for denne gruppe.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
VI har brugt registerdata til data analyse for ressourceforbrug. Og spørgeskema til at estimerer livskvalitet.