Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Effektiv træning mod T2D

Københavns Universitet

Om donationen

Vedvarende livsstilsændringer er meget vanskelige. Der arbejdes derfor intenst med at finde træningsformer, som vi er i stand til at holde ved på langt sigt. Integreret Fysiologi ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet har udviklet træningsformen 10-20-30, som fokuserer på løb eller cykling, der kan være lettere at holde fast i end andre mere tidskrævende motionsformer. Træningsformen har mødt stor anerkendelse og gennemslagskraft i internationale forskerkredse, og derfor skal denne donation gå til dels at undersøge effekten af motionsformen på patienter med diabetes 2 og dels til en fremtidig forankring af træningsformen i det danske rehabiliteringssystem.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Københavns Universitet
Støttet beløb
925.717 kr., år 2017
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret i fitness centeret hvor træningen blev afholdt. Her afholdes stadig hold for diabetikere 3 x om ugen, hvor tidligere deltagere stadig deltager. Derudover vil Center for Holdspil og Sundhed løbende, som led i deres implementering og udbredelses strategi for at få flere aktive i Danmark, holde workshops hvor relevant fagpersonale inviteres og undervises i bl.a. 10-20-30 træning og de resultater projektet har opnået.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet viste som forventet at 10-20-30 træning havde en markant større effekt på sundheden sammenlignet med moderat-intensitets træning hos mandlige type 2 diabetikere. Langtidsblodsukkeret faldt efter 10-20-30 træningen, hvorimod der ikke blev set en ændring hos moderat-intensitetsgruppen. I projektet blev der skabt en træningsplatform i et lokalt fitness center, hvor Rødovre Kommune blev engageret og tilbød borgere diagnosticeret med type 2 diabetes at træne sammen med deltagerne i projektet. I det lokale fitness center afholdes der stadig 10-20-30 træning 3 x om ugen for type 2 diabetikere, hvoraf flere er tidligere deltagere fra projektet. Denne type træning til type 2 diabetikere vil den kommende tid blive promoveret gennem Center for Holdspil og Sundhed.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Implementering af træningstilbud mod livstilssygdomme i kommuner og foreninger er en kompliceret proces der kræver tid, penge og samarbejde. På trods af at Center for Holdspil og Sundhed arbejder med udbredelsen af bl.a. 10-20-30 træning landet rundt, kunne vi med fordel have involveret flere kommuner og foreninger fra starten, og evt. have søgt økonomisk støtte til at oprette de faciliteter der er nødvendige for at udføre indendørs cykeltræning.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende