Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Effektiv træning – virker blended learning?

Børneafdelingen, Hvidovre hospital

Om donationen

Selvom læger er nyuddannede, skal de kunne vurdere og påbegynde behandling af et akut sygt barn, indtil en speciallæge eller mere erfaren kollega kan træde til. Dette projekt vil undersøge effekten af en ny type undervisningsmodul til lægestuderende i forbindelse med deres træning i det akut syge barn. Modulet er baseret på en ny lovende tilgang kaldet "blended learning", som kombinerer forskellige læringsplatforme og bl.a. omfatter et teoretisk e-learningsmodul med filmklip og tests samt et praktisk scenarietræningsmodul, hvor de studerende skal genkende og håndtere det kritisk syge barn og desuden påbegynde genoplivning af børn i alle aldersgrupper. Blended learning har tidligere vist sig som et godt og ressourceeffektivt læringsværktøj, og viser projektet gode resultater, vil det blive muligt at sikre en ensartet undervisning af de lægestuderende inden for det akut syge barn.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Børneafdelingen, Hvidovre hospital
Støttet beløb
636.660 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Undervisningen er forankret på CAMES og Københavns Universitet, og der er også ved at blive ansat en ekstern lektor til at sikre vedligeholdelse af kurset, samt opdateringer og sørger for kvalificeret underviserer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med dette kvalitetsikringsprojekt, viste vi, at blended learning var en effektiv måde at løfte og standardisere undervisningen i akut pædiatri. Undervisningsmetoden og kurset akut pædiatri er nu indført som fast modul i undervisningen i pædiatri på Københavns Universitet, og vil fra efteråret 2019 været i obligatorisk undervisnings modul.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er samme opbygning af kurset, som vi beskrev i protokollen, som bliver anvendt i dag. Vi arbejder på at udbygge e-learnings delen yderligere med tiden.