Søg støtte

Søg

Selvevaluering

En plads i fællesskabet

De Frivilliges Hus

Om donationen

Mange udsatte unge er ekskluderede fra de sociale og faglige fællesskaber, som andre unge er en del af. De er ofte tilknyttet særlige skoletilbud, og deltager ikke i almindelige fritidstilbud. De Frivilliges Hus er et sted, der samler alle dele af det frivillige arbejde i Aalborg Kommune og bruges af borgere, frivillige, foreninger og ansatte inden for den sociale sektor. Med denne donation ønsker De Frivilliges Hus, at flere udsatte og sårbare unge skal deltage i almene fritidsaktiviteter, såsom idrætsforeninger, ungdomsklubber og genbrugsbutikker, på lige fod med andre unge. Gennem projektet vil udsatte unge få et tilrettelagt forløb, der skal give dem adgang til information, støtte og rådgivning, og som skal styrke deres muligheder for at deltage i almene fællesskaber. Formålet med projektet er, at den unge deltager i en fritidsaktivitet eller fungerer som frivillig. Der vil også blive afholdt workshops omhandlende det at være frivillig. Projektet løber over tre år, hvor de forskellige aktiviteter finder sted løbende. Gennem det sidste halve år samles erfaringerne i et metodekatalog, der vil være tilgængeligt for interesserede.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
De Frivilliges Hus
Støttet beløb
800.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har ikke været muligt at forankre det oprindelige projekt, fordi det gik i stå halvvejs. Omlægningen til et faciliteret onlinefællesskab, som skulle overgå til et fysisk fællesskab, viste et meget stort behov for både for fællesskaber og for understøttelse til overgangen til fysiske møder. Gruppen er nu forankret i et fysisk fællesskab, og vi agter nu at lave et større pilotprojekt om faciliterede onlinefællesskaber, som overgår til fysiske fællesskaber.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den afsluttende trivselsmåling viser at alle deltagere oplever bedre trivsel, større netværk og mod på nye fællesskaber. Deltagerne viste sig at have større udfordringer end forudset, derfor var opstarten længere, og vi skulle etablere nye samarbejdsaftaler. Corona stoppede de igangværende forløb og projektet kunne ikke gennemføres. Derfor valgte vi at omlægge projektet og lave et faciliteret onlinefællesskab for en gruppe ensomme unge, som senere overgik til et fysisk og selvkørende fællesskab.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De individuelle forløb virkede rigtig godt for de særligt sårbare unge, men det var mere tidskrævende. Gruppeforløbet fungerede også rigtig godt. At starte med et online fællesskab, kan være mere overskueligt end et fysisk møde, men for at lykkes kræver det en tæt facilitering, dels for at holde samtalen i gang, dels for at sikre at man faktisk lærer hinanden at kende og bliver klar og tryg ift. at mødes fysisk. Flere har tidligere oplevet online utryg og grænseoverskridende adfærd fra andre.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start