Søg støtte

Søg

Selvevaluering

En støtte til pårørende

Røde Kors

Om donationen

Landsforeningen Røde Kors i Danmark arbejder for at støtte og hjælpe sårbare mennesker med at forbedre deres livssituation. Et af indsatsområderne i Røde Kors’ sociale arbejde er pårørendeaflastning, som er en støtte, der tilbydes pårørende. Med denne donation ønsker Røde Kors at producere en lang og flere korte film, der skal oplyse om og understøtte udbredelsen af pårørendeaflastning. Filmene skal skabe opmærksomhed omkring de pårørendes behov, tjene som værktøj til at rekruttere frivillige samt sætte pårørendes vilkår og risici for at blive ensomme på dagsordenen.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Røde Kors
Støttet beløb
401.350 kr., år 2017
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Røde Kors har afholdt fem regionale film- og debatarrangementer i København, Tinglev, Slagelse, Syddjurs og Skive i perioden 2018-2019 med i alt 175 deltagere. Arrangementerne har skabt god opmærksomhed lokalt og tiltrukket pårørende, eksisterende og potentielle frivillige, kommunalt ansatte fra hjemmepleje, demensenheder, pårørendevejledninger og frivilligcentre, lokalpolitikere og andre frivillige organisationer. Røde Kors har lokalt inviteret bredt til deltagelse for at afsøge mulighederne for lokalt samarbejde. Hertil kommer visninger på Røde Kors temadage centralt og lokalt (evalueres i øvrigt i ”Projekt pårørendeaflastning” som beskrevet i ansøgningen). Fælles formål er en styrkelse af blikket på pårørende som en sårbar – og ofte overset – ressource og målgruppe, som også har brug for støtte. Og hvis ønsker ofte kan imødekommes af frivillige. Filmene er sikret et ”efterliv” efter projektperioden ved at indgå som en vigtig, strategisk del af et rekrutteringskit, som kan bruges af Røde Kors’ konsulenter i deres understøttelse af lokalafdelingernes motivation og igangsættelse af sociale aktiviteter. På denne vis er filmene en vigtig del af forankringsstrategien for ”Projekt pårørendeaflastning”. Filmene er tilgængelige på Mit Røde Kors (lukket platform for frivillige) og er på efterspørgsel kopieret til USB, som frivilliggrupperne kan bruge, når lejlighed byder sig. Dertil kommer, at filmene er tilgængelige på Youtube.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Baggrund: Projektet ”En støtte til pårørende” er bevilliget som et projekt med nær tilknytning til ”Projekt pårørendeaflastning”, som Røde Kors også har fået bevilling til af TrygFonden. De hænger uløseligt sammen (som beskrevet i projektbeskrivelsen), og hovedformålet med filmene understøtter derfor naturligt formålet med ”Projekt pårørendeaflastning”, som evalueres senere i 2020. Behovet for støtte til pårørende blev fra 2013 og fremefter i stigende grad identificeret af frivillige i – primært – Røde Kors’ eksisterende vågetjenester landet over. Frivillige efterspurgte rammer at arbejde indenfor, og Røde Kors har med TrygFondens bevilling haft enestående mulighed for at lære en dengang relativt ukendt målgruppe at kende – og at rammesætte aktiviteter, der kan understøtte deres behov. Røde Kors henviser i øvrigt til kommende evaluering af ”Projekt pårørendeaflastning”. ”En støtte til pårørende” Røde Kors har med TrygFondens bevilling fået produceret fire film, som til sammen understøtter formålet at styrke pårørendes muligheder for at få eller opretholde sociale relationer og dermed forebygge sygdom og ensomhed/social isolation som følge af deres rolle som pårørende. Med filmene har Røde Kors ønsket: 1. at oplyse og skabe opmærksomhed omkring – det ofte oversete – liv som pårørende på godt og ondt 2. at bidrage til en aftabuisering af de – ofte modstridende – følelser, der omgærder livet som pårørende til en alvorligt syg eller døende person 3. at skabe synlighed omkring pårørendes behov og – i sammenhæng hermed – etablere frivilliggrupper, der kan hjælpe de pårørende til et pusterum i en hverdag præget af sygdom Produktionerne Helle-Vibeke Riisgaard, som er filmproducent og tv-tilrettelægger, har researchet på området og produceret filmene i tæt samarbejde med Røde Kors landskontor og efter sparring med videnspersoner og netværk, som projektleder i Røde Kors pårørendestøtte har deltaget i. Filmene er: 1. ”Ramt af livet”, dokumentarfilm, 25 minutter Hovedproduktionen i projektet. Ved research og sparring i pårørendenetværk blev det tydeligt, i hvor høj grad der manglede almen viden om livet som pårørende. Og hvem der i almindelighed opfattes som ”naturlige” pårørende. ”Ramt af livet” blev derfor en oplysningsfilm, der viser tre pårørendescenarier: 1. De ”oplagte”: et ældre ægtepar, hvor konen passer sin ægtemand, som er ramt af Parkinson. 2. De overraskende: børnefamilien. Det nygifte, unge par, hvor manden får sit første scleroseattack på fødegangen, da parrets første barn kommer til verden. Den pårørende, moderen, fortæller om de ”forbudte følelser” ved deres valg om at få et barn mere, om det altid at skulle løbe lidt hurtigere for at få familien til at virke normal og om følelsen af at kunne alt, når hendes mor kommer og støtter i hjemmet. 3. De overraskende: børnefamilien. Forældrene er pårørende til en søn, der har været syg, siden han var spæd. Og som var i isolation fra andre børn i flere år, og moderen måtte opgive at gå på arbejde. Moderen fortæller om, at forældrene som pårørende har gjort alt for at de to børn skal have så normalt et liv som muligt, mens de selv fuldstændig har mistet deres liv som par. Storebror fortæller om, hvordan hospitalet i perioder har været hans andet hjem. 2. ”Aflastningstjenesten på Mors”, mini-dokumentar, 10 minutter En frivilliggruppe, som er et samarbejde mellem Røde Kors og Ældre Sagen, fortæller om deres arbejde med at støtte pårørende og våge. De frivillige fortæller om deres oplevelser med det at støtte mennesker, der befinder sig et svært sted i livet, og en familie af pårørende fortæller om værdien af frivillig støtte i den svære tid. Filmen anvendes som inspiration til frivilliggrupper, der ønsker at starte pårørendestøtte lokalt i Røde Kors. Virkemidlerne er identifikation med de frivillige og forståelsen af mulighederne for at yde frivillig støtte. 3. ”Aflastningstjenesten i Viborg”, mini-dokumentar, 5 minutter Lokalafdelingen Viborg Røde Kors har inviteret til temaaften om pårørende og fortæller om deres motivation til at starte op. Virkemidlerne er identifikation med de frivillige og deres tanker omkring en frivillig aktivitet for pårørende. 4. ”Spørgsmål til Lene Dernert”, mini-interview, 4 minutter Lene Dernert, som er psykolog i Aarhus kommune, sætter ord på, hvilke psykiske og fysiske belastninger, hun i sit arbejde har identificeret gennem samtaler med pårørende, som har mærket konsekvenserne af livet som pårørende. Virkemidlerne er ekspertens ord på, hvilke forhold der gør sig gældende for mange pårørende. Succeskriterier ”Ramt af livet”, som er hovedproduktionen, har med sin fint balancerede fortælling formået at skabe det ønskede fundament for forståelse af livet som pårørende. Den er vist på DK4 og har ultimo 2019 opnået hele 257.000 seere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Røde Kors er overordentligt tilfreds med filmene, som har bidraget til det stigende fokus på forståelse for pårørendes vilkår, som opleves i de senere par år. "Ramt af livet" dækkede behovet, som det var dengang.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår