Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Erhvervsvenner

Foreningen Nydansker

Om donationen

Foreningen Nydansker er en forening af virksomheder, civilsamfundsorganisationer og kommuner, der arbejder for at inkludere nydanskere på arbejdsmarkedet. Foreningen har stor erfaring med mentorordninger og råder på nuværende tidspunkt over 2.000 frivillige erhvervsmentorer. Denne donation skal gå til et pilotprojekt målrettet unge, der af forskellige årsager har svært ved at overskue skolen, overgangen til ungdomsuddannelser og indtræden på arbejdsmarkedet. Pilotprojektet vil bestå af udvikling og afprøvning af en mentorordning i folkeskolen. Mentorforløbene vil i gennemsnit vare op til 12 måneder og vil tage udgangspunkt i de behov og udfordringer, som de unge har, og have fokus på både deres sociale, personlige og faglige kompetencer. Foreningen forventer, at der på halvandet år vil blive gennemført 75 mentorforløb, og målet er at forankre mentorordningen både organisatorisk og økonomisk hos de deltagende kommuner.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Nydansker
Støttet beløb
850.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet blev ikke godt implementeret i Faxe kommune og der manglede ejerskab. Vi har derfor konkluderet, at vi skal arbejdede videre med projektet og rette det til, inden vi kontakter kommuner med muligheden for selv at finansiere en mentorindsats for unge i udskolingen. Vi har derfor ikke drøftet muligheden for et videre samarbejde med Faxe kommune, da der har været for få resultater til at det gav mening.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft store udfordringer med at få projektet implementeret lokalt i Faxe. Det var svært for os at få de lokale samarbejdspartnere til at tage ejerskab, hvilket medførte at der ikke blev henvist nok unge og dermed ikke etableret 25 mentorforløb. Der blev henvist 13 unge og 9 blev matchet med mentorer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Man kunne med fordel have gjort noget mere for at få det lokalt forankret. Vi havde store udfordringer med at rekruttere frivillige mentorer og det kunne formentlig være lykkedes bedre, hvis vi havde etableret samarbejder med lokale netværk.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start