Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Erindringsdans på plejehjem

Venneforeningen Hvissinge Venner

Om donationen

Denne donation går til at igangsætte initiativet Erindringsdans, der skal sikre mere daglig bevægelse for beboerne på Hvissinge Ældrecenter. Aktiviteten kombinerer musik, rytmik, dans og bevægelse og skal samtidig give beboerne nogle gode oplevelser og øjeblikke sammen med deres pårørende og styrke deres trivsel, glæde og livskvalitet.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Venneforeningen Hvissinge Venner
Støttet beløb
36.000 kr., år 2021
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er afholdt erindringsdans 10 x hen over de sidste 12 måneder og der har deltaget et sted mellem 50-65 personer hver gang. Erindringsdans er nu en fast aktivitet, som vi som afholder ca. 1 x pr. måneden til stor glæde for beboere. Plan: Vi afholder fremover 4 x årligt årstidsbestemte danseballer for alle brugere af huset. (Forårsbal, Sommerbal, Efterårsbal og julebal). Her deltager ca. 50-70 personer. Derudover afholder vi ca. 8 x om året erindringsdans for ca. 25-30 plejehjemsbeboere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Erindringsdans er nu en fast tilbagevendende aktivitet hos os på Ældrecenter Hvissinge. 7 medarbejdere og 1 frivillig er blevet uddannet som erindringsdanseinstruktør og er nu bedre klædt endnu bedre på til at danse med beboerne. Også dem der sidder i kørestol eller har brug for at sidde ned og "danse" siddende. Der er ingen tvivl om at erindringsdans er en af de mest populære aktiviteter og at de beboere, som deltager oplever en stor glæde, at være en del af fællesskabet og mindre ensomhed.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej. Der er ikke nogle ting i forbindelse med projektet eller forankringen af projektet vi med fordel kunne have gjort anderledes. Vi er kommet i mål med alle projektets aktiviteter. Projektperioden blev forlænget, hvorfor det også har været muligt at afholde 10 x erindringsdans arrangementer frem for de 6 som først antaget. Erindringsdanskurset er også gennemført med flot resultat.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv