Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Erkendelse af agonal respiration

Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation

Om donationen

Denne donation skal bruges til at undersøge effekten af tre forskellige modeller til indlæring af genkendelse af agonal vejrtrækning for lægpersoner. Agonal vejrtrækning er refleksudløste gisp, der ses hos døende personer som en reaktion på iltmangel. I Danmark er der cirka 4.000 hjertestop uden for hospital årligt, og i undersøgelser er agonal vejrtrækning fundet i ca. 40 pct. alle tilfælde med hjertestop. Agonal vejrtrækning er en af de faktorer, der oftest forsinker erkendelse af hjertestop, fordi vejrtrækning tages som et tegn på, at der ikke er tale om et hjertestop. Målet er derfor at undersøge, om det er muligt på en enkel måde at lære lægfolk at genkende agonal vejrtrækning, så de tidligt erkender hjertestoppet, alarmerer 1-1-2, påbegynder hjertelungeredning og giver stød med en hjertestarter.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Støttet beløb
178.230 kr., år 2017
Delmål
Akut hjælp

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Undervisningsvideoen er allerede blevet implementeret på flere kurser i basal genoplivning for lægfolk og sundhedsfaglige. På den måde har vi bidraget til, at optimere undervisningen på området gennem en evidensbaseret tilgang. Vi ønsker at fortsætte med at udbrede kendskabet til undervisningsvideoerne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi lykkedes med at undersøge effekten af en video- og simulations-baseret undervisningsmetode til erkendelse af agonal vejrtrækning ved hjertestop. Det viste sig, at de to undervisningsmetoder var bedre end den traditionelle forelæningsmetode. Vi fik produceret en undervisningsvideo som er tilgængelig både på dansk og engelsk. Videoen og resultaterne er blevet præsenteret i ind og udland.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ændrede det primære effektmål, således at effekten af undervisningsmetoderne blev vurderet ud fra det totale antal testvideoer, som deltageren svarede korrekt på ift. hvilken type af vejrtrækning, der var tale om (normal, ingen eller agonal vejrtrækning, 3 af hver).