Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et bedre liv i Danmark, Vejle

Grønlandske Børn

Om donationen

Foreningen Grønlandske Børn arbejder for at øge trivsel og social integration for grønlandske børn, unge og deres familier i sårbare livssituationer. I Vejle Kommune har Grønlandske Børn over de sidste tre år opbygget en betydelig aktivitet, der omfatter ca. halvdelen af de udsatte grønlandske børn og unge i kommunen, samt deres familier. TrygFonden støtter her projektet Et bedre liv i Danmark, Vejle. I dette projekt tilbyder foreningen aktiviteter for familiegrupper, hvor børnene og de unge sammen med deres forældre kan deltage i frivillige sociale aktiviteter. Familiegrupperne er fællesskaber, hvor børnene sammen med deres familier kan tage del i positivt socialt samvær, udflugter, fællesspisning, lektiehjælp, ture til lokale seværdigheder og kulturtilbud mv., som mere ressourcestærke børn, unge og familier lettere har adgang til. Fællesskabet skal give børnene et fristed i en svær hverdag, hvor de kan være sammen med ligesindede, som har samme sprog- og kulturbaggrund og familiestrukturer og -udfordringer, som de kan nikke genkendende til.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Grønlandske Børn
Støttet beløb
42.000 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret internt i organisationen og vil fortsætte. Vores samarbejde med Vejle kommune er også blevet udbygget og der arbejdes på at vi ud over § 18 midler kan få gratis adgang til en spejderhytte, hvilket vil have betydning for vores fremtidige muligheder for aktiviteter i byen. Det er vores erfaring at projektet kræver en lønnet medarbejder, men vi har samtdigt fået en solid frivilliggruppe i Vejle, hvilket øger vores muligheder for aktiviteter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkes på trods af coronarestriktionerne at have et rimeligt kontinuerligt forløb med familierne i Vejle. En stor del af året har vi mødtes udendørs og udnyttet de natur og fritidsområder der findes i Vejle og omegn. Det er således også lykkes at give familierne det positive netværk vi gerne vil tilbyde. Det er også lykkes at afholde en familieweekend i en spejderhytte nær Vejle. Dette var også meget populært hos børn og familier.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er vores oplevelse at langt de fleste aktiviteter har været gode og haft betydning for både børn og forældre. Det har som nævnt været en udfordring at coronarestriktioner har sat visse begrænsninger, men grupppen har været positive overfor at mødes udendørs og haft forståelse for de ændringer vi har måttet lave. Vores erfaringer fra corona nedlukninger og restriktioner tager vi med videre, da vi også fremover vil satse på at være udendørs en stor del af året.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle