Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et lille kor/forening

Frivillig forening De knækkede blomster

Om donationen

De Knækkede Blomster er en lille forening med ni medlemmer, som udgør et amatørkor, der er talerør for de socialt udsatte og hjemløse. Koret synger for hjemløse på væresteder, herberger og lignende. I koret er medlemmer, som selv har været hjemløse, men er kommet videre med egen bolig og fast arbejde efter at være blevet en del af fællesskabet i koret. Donationen går til at arrangere sociale aktiviteter, som skal gavne fællesskabet i koret.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Frivillig forening De knækkede blomster
Støttet beløb
10.000 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ikke helt endnu men er godt i gang med at følge op på vores projekt

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Har ikke nået målet endnu Men er startet op på projektet efter delvis udbetaling af donation afventer resterende for at kunne fortsætte vores projekt

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Tænker jeg ikke men svært og sige, vi vil nok forsøge igen for at få et bredere resultat

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle