Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et nyt liv uden vold

Sønderborg Kvinde- & krisecenter

Om donationen

Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Sønderborg Kvinde- & krisecenter
Støttet beløb
218.868 kr., år 2017
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er af meget stor betydning for de kvinder og børn, der indgik i projektet. Og Sønderborg Kvinde- og krisecenter arbejder nu videre på, at blive ved at rekruttere frivillige og skaffe midler så der fortsat kan tilbydes efterværn når kvinderne flytter ud af centeret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktivitetsniveauet blev sænket til næsten intet midtvejs i projektet pga. Corona men med god indfrielse før og op til Corona også i den gradvise åbning.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
1. Møbellageret fungerede i starten og der blev lagt meget arbejde i det. 31.12.2020 måtte vi lukke lageret, da huslejen og varmeregningen var meget dyr i forhold til behovet og efterspørgslen fra kvinderne der fraflyttede centeret. 2. Efterværn m.m. er en stor succes. 3. Ferieopholdene blev også en stor succes og til stor glæde for kvinderne og deres børn,