Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et nyt syn på tilværelsen!

Interkulturel Forening Silkeborg

Om donationen

Silkeborg Kommune har et stort antal af nye flygtningefamilier, som inden deres ankomst til Danmark ikke vidste, at deres børn havde brug for briller. Forældrene har ikke selv ressourcerne til at anskaffe briller, og derfor ønsker Interkulturel Forening Silkeborg at hjælpe familierne. Foreningen har siden 2001 arbejdet med at give nytilkomne flygtninge en god start i samfundet, bl.a. gennem lektiehjælp, folkekøkken og sociale aktiviteter. Donationen går til indkøb af 10 sæt briller, som skal gives til de familier, der har mest brug for det.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Interkulturel Forening Silkeborg
Støttet beløb
20.000 kr., år 2017
Fokusområde
En chance i livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har ikke kunne forankre det, da midlerne ikke er til det.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores mål og målgruppe ramte plet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne have søgt et større beløb og have været mere opsøgende.

Fokusområde

En chance i livet

Alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer. En kompetencegivende uddannelse mindsker risikoen for misbrug, social isolation, kriminalitet, kroniske sundhedsproblemer og arbejdsløshed.
Mere om vores fokusområde En chance i livet