Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et skridt af gangen – pilottest af behandling af funktionelle lidelser via nettet

Aarhus Universitetshospital

Om donationen

CIrka 300.000 danskere har en funktionel lidelse i en sådan grad, at det påvirker deres livskvalitet. Halvdelen af dem er så syge, at de har svært ved at passe deres arbejde. Dette projekt vil udvikle og pilotteste to udgaver af et internetbaseret psykologisk behandlingsprogram kaldet "Et skridt ad gangen" til patienter med funktionelle lidelser. Den ene version vil indgå som en del af behandlingsforløbet hos Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser (FFL)og vil indebære kontakt til en behandler via et email-system foruden samarbejde med egen læge. Den anden version vil være uden behandlerstøtte og først blive udbudt efter afslutning ved FFL. De to behandlingsmodeller vil løbende blive tilpasset, og målet er på sigt, at "Et skridt ad gangen" med mindre justeringer vil kunne anvendes i flere forskellige behandlingssammenhænge og dermed bidrage til, at langt flere patienter med funktionelle lidelser får tilbudt relevant og evidensbaseret behandling.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitetshospital
Støttet beløb
691.362 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forhold til 1) (se ovenfor) er det lykkes at forankre behandlingen ved Afdeling for Funktionelle Lidelser. Vi tilbyder fortsat behandlingen til enkelte patienter og planlægger pt. en større pilotafprøvning af behandlingen. I forhold til 2) (se ovenfor) vil vi henføre til den tidligere omtalte bevilling fra Innovationsfonden og Trygfonden (se mine-symptomer.dk), hvor der pt. foregår et stort arbejde med at udvikle et selvhjælpsprogram, som er guidet af egen læge, og således er forankret i primærsektoren. Dette projekt er muliggjort af dette aktuelle projekt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
1) Vi har fået et udviklet et behandlingsprogram, som patienterne vurderer meget positivt, og som indeholder både tekst, øvelser, lyd og en række videoklip med både patienter, pårørende, og eksperter (læger og psykologer). 2) Som en følge af denne bevilling, har vi derudover kunnet arbejde videre konceptet iform af en selvhjælpsversion til brug i almen praksis. Denne ide har udmøntet sig i en stor bevilling fra Innovationsfonden, samt yderligere en bevilling fra Trygfonden (se mine-symptomer.dk). 3) Vi har endnu ikke udformet en artikel på baggrund af det hidtidige arbejde, idet vi har vurderet, at der skal inddrages en større pilot-testning i en sådan publikation. Vi er i færd med at planlægge dette videre arbejde.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vurderer, at vi overordnet set har anvendt den helt rigtige fremgangsmåde i form af en gradvis udvikling af projektet i faser. I forhold til det sidste mål (punkt 8 ovenfor) har vi dog vurderet, at 'Et skridt ad gangen' er for omfattende til dette formål. hvis vi skulle gøre processen om, ville vi fokusere noget mere på brugerinddragelse i udviklingsfasen.