Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et trygt ambulant møde

VIVE - Viden til velfærd. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Om donationen

Donationen går til at indsamle erfaringer og udvikle forslag til organisering af ambulant behandling, der opfylder patienternes behov og er fagligt forsvarlige. COVID-19 har ændret brugen af sundhedsvæsenet, og kontrolbesøg på hospitalernes ambulatorier er i stort omfang omlagt til digitale løsninger, fx videokonsultationer. Udviklingen var allerede i gang inden COVID-19, men pandemien har fremskyndet både behovet og nødvendigheden af at effektivisere ambulante kontakter. Forskerne vil derfor indsamle erfaringer med de digitale løsninger og undersøge, hvordan man fremover kan tilrettelægge mødet mellem patient og sundhedsvæsen på digitale platforme. Ambitionen er også at finde den optimale kombination af fysiske fremmøder i ambulatorierne og telemedicinske kontakter, så oplevelsen fremadrettet bliver bedre for patienterne.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
VIVE - Viden til velfærd. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Støttet beløb
770.313 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er svært at vide: den ene ambulatorie, Børn- og Ungdomspsykiatrien har klaret omstillingen og integreret fx videokonsultationer i deres pakkeforløb. Afdelingen for kvindesygdomme og fødsler ønsker at nå sårbare gravide på nye måder men er også presset af den nationale jordmødre-situation/mangel på medarbejderressourcer. Diabetes centeret har ikke planlagt eller afsat ressourcer af til at kompetence-udvikle klinikkerne til videokonsultation mm.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har i samarbejde med tre ambulatorier afdækket deres erfaringer med at udviklede "miksende forløb", hvori der indgår op til fire forskellige konsultationsformer. De fire kontaktformer kan noget forskelligt og er forbunden med forskellige kriterier med henblik på kvalitet og patientsikkerhed. En forudsætning for at integrere de digitale kontaktformer, særlig videokonsultationer er organisationens tilpasning af infrastruktur, arbejdsgange og kompetenceudvikling hos klinikkerne

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
NB! Jeg kan ikke få lov at skrive i de overstående felter til de tre målgrupper! De valgte aktiviteter er et vigtigt skridt på vejen, men den forsatte digitale transformation af den ambulante patientkontakt kan med fordel reflektere organisationens incitamentsstruktur ind i en digitale omlægning af kontaktformerne, herunder også til understøttelse af kompetenceudvikling, transformationsledelse og supportstrukturer.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle