Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et trygt rum på akutafdelingen

Nykøbing F Sygehus

Om donationen

Hvert år indlægges mere end hver tredje demensramte borger akut. Demente bliver ofte konfuse under indlæggelsen. Derfor bruger personalet uforholdsmæssigt mange ressourcer på denne gruppe. Nykøbing F. Sygehus modtager donationen til to demensvenlige stuer, der skal give ro i de ellers hektiske omgivelser. Rummene etableres med lyd, lys og projektering af lokale landskabsvideoer, så synsindtrykkene er velkendte og beroligende.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Nykøbing F Sygehus
Støttet beløb
425.117 kr., år 2018
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Stuerne er godt forankret på Akutafdelingen. Der arbejdes videre med fastholdelse i form af optimering af visiteringen til stuerne, systematisk oplæring af nyansatte og kompetenceudvikling af personalet i sociale interaktioner med mennesker med demens. Projektet har understreget betydningen af en demensvenlig indretning, hvilket har udmøntet sig i en intern retningslinje, som fremover skal præge byggeri og indretningen af patientstuer på sygehuset. Flere afdelinger efterspørger lignende stuer

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Etablering af 2 demensvenlige stuer på Akutafdelingen har givet et trygt miljø, som afskærmer den sårbare patientgruppe for unødige og utrygge stimuli, og medvirker til at forebygge udvikling af delirium. Patienterne har reageret forskelligt på den digitale løsning, så muligheden for individuel tilpasning har bidraget til at indfri målet. Pårørende oplevede at stuernes afdæmpede og rolige indretning gav tryghed og at den digitale løsning hjalp patienten med at fastholde fokus under samtale.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Frontpersonalet kunne med fordel have været involveret endnu mere helt fra start f.eks. via en grundigere interessentanalyse. Primært personalet fra akutmodtagelsen, da netop visiteringen har vist sig at være et centralt omdrejningspunkt i forhold til optimal udnyttelse af stuerne. Projektledelsen kunne også have fulgt tættere op på brug af rummene, og faciliteret løbende, så vi havde haft flere data at evaluere på. Udskiftning i projektledelse x 2 gr. jobskifte påvirkede faciliteringen.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende