Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Etablering af Asfaltliga

OMBOLD

Om donationen

OMBOLD har igennem 12 år stået for fodboldtræning og jævnlig afholdelse af stævner for hjemløse og socialt udsatte. Idrætstilbuddet har tiltrukket et stigende antal deltagere, der alle er kendetegnet ved at have levet på overførselsindkomst i mange år og være udfordret både socialt, mentalt og fysisk. De indhentede erfaringer har tydeligt vist de store sundhedsgevinster, der er at hente hos målgruppen, der normalt ikke nås via traditionelle sundhedskampagner eller almindelige idrætsforeningers tilbud. De udsatte finder stor glæde ved at indgå i et positivt fællesskab, hvor de føler sig anerkendt, set og hørt. Dette projekt vil derfor udvikle og etablere en egentlig fodboldliga for hjemløse og andre socialt udsatte. Navnet bliver AsfaltLigaen og har til formål at udbrede fodbold for udsatte til flere byer, væresteder og sociale institutioner samt give spillerne motivation til at træne i hverdagen. I første omgang vil ligaen bestå af hold fra tre større byområder. På sigt er målet at udbrede ligaen til hele landet, hvor hold i nærområderne møder hinanden i en egentlig turneringsstruktur, som man kender det fra gængs divisionsfodbold. Planen er desuden at forankre ligaen i kommunerne.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
OMBOLD
Støttet beløb
3.002.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd, Kvinder, Unge, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I Aarhus, Odense og Næstved var der lokal opbakning fra kommune og samarbejdspartnere indenfor det sociale område til at fortsætte omend i noget mindre skala, da projektet alle steder er anset som værende en succes. Der har dog været et klart kommunalt ønske om at vi i fællesskab skulle finde midler, der kunne medfinansiere den videre drift. Dvs. at på trods af projektudløb er Asfaltligaen fortsat i Aarhus og København og Asfaltliga træningerne er fortsat i Odense og Næstved. I København har OMBOLD fortsat Asfaltligaen men med betydeligt mindre resurcer til rekrutering og fastholdelse, hvilket kan ses på deltagerantallet, som er faldet med en tredjedel.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med ASFALTligaen er, som beskrevet at udsatte og hjemløse gennem etableringen af en liga får forbedret livskvalitet, sundere livsstil og bliver en del af et socialt fællesskab på sunde værdier. Det er lykkedes til et 10 tal for de spillere der er blevet engageret i ligaen. De er blevet en del af et fællesskab, som i mange tilfælde er nået ud over spillet på banen. De har engageret sig i afviklingen af ligaen som frivillige, dommere og holdledere, og taget ansvar. Hvor vi ikke har lykkedes fuldt ud er at vi ikke fik formået at rekrutere nok spillere til Næstved og Odense til at holde en liga med en forpligtende turneringsstruktur kørende.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er ikke lykkedes at få Asfaltligaen til at køre i Odense og Næstved. I Odense har der været et stort lokalt engagement fra en lokal kommunal boform, der har været tovholder på Asfaltligaen og stået for afvikling og rekrutering. På trods af dette har det ikke været muligt at få lokale hold til at engagere sig. Her kunne Ombold med fordel have fået Odense kommune´s socialforvaltning som samarbejdspartner således at det blev et mere synligt og prioriteret tilbud internt i kommunen. I Næstved har det ikke været muligt at få hold nok til at etablere en Asfaltliga struktur. Istedet er der etableret en ugentlig træning med fast deltagelse af over 20 udsatte borgere. I Næstved har samarbejdet med kommunen været rigtig godt, men det har været meget svært at få instutioner og indsatser rettet mod udsatte borgere til at forpligte sig. Her kunne OMBOLD med fordel have haft mere fokus på at afdække, hvordan at man kunne få ledelsen og medarbejdere til at engagere sig i ligaen på trods af knappe resurcer.