Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Etablering af ERC’s EPBLS

Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) på Herlev Hospital

Om donationen

Donationen går til et projekt, der skal få flere lægfolk til at genkende symptomerne på kritisk sygdom og hjertestop samt ringe 1-1-2 og yde livreddende førstehjælp til børn og spædbørn. Der findes mange forskellige børnegenoplivningskurser, men der er stor variation i kvaliteten. Derfor skal der i Danmark etableres Det Europæiske Råd for Genoplivning (ERC)’s European Paediatric Basic Life Support (EPBLS) kursus, som er baseret på nyeste evidens og internationale guidelines. EPBLS-kurset er internationalt anerkendt og afprøvet i flere forskellige lande med stor succes, og det vil bidrage til at øge og sikre kvaliteten på genoplivningskurser i Danmark, hvor fokus er på børn.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) på Herlev Hospital
Støttet beløb
158.550 kr., år 2020
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
PBLS-kurset er et fast forankret led i DRG's nuværende og sammenhængende kursusudbud i Danmark og har sin egen nationale styregruppe. Arbejdet i styregruppen fortsætter med deltagelse fra PBLS-kursusudbyderne. Her vil vi blandt andet planlægge den fortsatte udbredelse af kurset til relevante målgrupper i Danmark.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi uddannede 24 instruktørkandidater på det første instruktørkursus i november 2021. Af disse er 19 blevet færdigsuperviserede, mens 56 BLS-instruktører er blevet opkvalificeret til PBLS-instruktørkandidater. Derudover har styregruppen oversat e-læring på COSY, kursusmanualen og kursusprogrammer, udarbejdet undervisningsmateriale, supervisionsskemaer, instruktørmanual og samarbejdet med Dansk Førstehjælpsråd om at lave danske anbefalinger for genoplivning af børn. Tusind tak for støtten.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Man kunne have lavet "kontrakter" med PBLS-instruktørkandidaterne på det første instruktørkursus for at sikre, at de alle havde en plan for den videre supervision. Aktuelt ender vi med, at 6 af instruktørkandidaterne formentlig ikke får deres supervision, fordi de har for travlt og ønsker at prioritere andre ting.

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart