Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Etablering af et Sanserum

Botilbud Solskrænten

Om donationen

På Solskrænten, der er en institution for personer med sindslidelser og senhjerneskader, påtænker man at etablere et sanserum til beboerne. Et sanserum er et sted, hvor man kan bruge sine sanser aktivt og få nye og anderledes oplevelser, som kan virke oplivende eller afslappende. Formålet med projektet er således at bidrage til positive, vækkende og dæmpende oplevelser ved indkøb af inventar til sanserummet såsom gyngestole, kugledyner, vandseng, lyshimmel m.m. Forhåbningen er, at beboerne får magten til at leve et liv på egne præmisser gennem de sanseoplevelser, som sanserummet kan bidrage med. Projektet vil på den måde medvirke til at øge livskvaliteten hos beboerne.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Botilbud Solskrænten
Støttet beløb
50.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Ældre, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
projekt endnu ikke færdigt

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har netop afsluttet ombygning - dette blev en del forsinket - og har derfor endnu ikke påbegyndt indkøb mv. Vi forventer at dette vil kunne finde sted ultimo 2016

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
projekt endnu ikke færdigt