Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fælles fokus giver fremgang

Mentornetværk i Esbjerg/Varde

Om donationen

Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Mentornetværk i Esbjerg/Varde
Støttet beløb
500.000 kr., år 2021
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Demokratikurser og sociale arrangementer inkorporeres i vores eksisterende tilbud. Mad og Debat erfarede vi var et rigtig godt tiltag ift. formidling og netværksdannelse. Vi ønsker at fortsætte tilbuddet og søger pt. projektmidler til at fortsætte. Derudover har vi igennem hele forløbet annonceret på vores Facebook- og hjemmeside og ved udsendelse af e-mail til mentorer, mentees, frivillige, interessenter og samarbejdspartnere, det vil vi fortsætte med for at fortælle om vores aktiviteter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets mål blev indfriet, trods vi var udfordret af corona. Da Danmark åbnede op igen, var der stadig en udbredt frygt i samfundet for at blive smittet. Vores deltagere skulle igen lære at være opsøgende ift. områdets mangeartede tilbud. Vores deltagere erfarede dog hurtigt, at socialt samvær og oplevelser i større rummelige fællesskaber på tværs at etniciteter, var med til at højne deres mentale sundhed, og mange gav udtryk for at opleve en øget livskvalitet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi erfarede ved afholdelse af Mad & Debat, at det var svært for forældrene at overdrage ansvaret for deres børn til en fremmed, så vi var udfordret i afholdelse af debatdelen. Vi besluttede derfor at ændre konceptet, så alle var i samme rum, og debatdelen blev inddraget som en fællessamtale under maden. Desuden valgte vi at lave aktiviteter for børnene under spisningen, så børn og voksne blev trygge ved børnepasningen.