Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskab for krigsveteraner

Den Sociale Udviklingsfond (SUF)

Om donationen

SUF Veteran er et forsorgshjem og botilbud til PTSD-ramte, der lever med så svære psykosociale problemer, at de ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. Mange af veteranerne har mistet familie og netværk, og de har ofte et misbrug. Der er således stort fokus på, at veteranerne skal have ro og mulighed for at være sig selv, men også at kunne indgå i fællesskaber af social og gensidig støttende karakter. Med denne donation ønsker SUF Veteran at anlægge et aktivitetshus med forskellige værkstedsaktiviteter og motionsrum for de 10 krigsveteraner, der er tilknyttet botilbuddet. Aktivitetshuset vil give veteranerne mulighed for at opbygge fællesskaber og tætte relationer gennem aktiviteter og fysisk udfoldelse, der styrker genopbyggelsen af færdigheder og parathed til indslusning til en selvstændig tilværelse. Når veteranerne forlader botilbuddet, vil de fortsat kunne benytte faciliteterne i aktivitetshuset og på den måde fastholde kontakt og fællesskab med ligesindede, hvis de ønsker det.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Den Sociale Udviklingsfond (SUF)
Støttet beløb
700.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
SUF Veteran er kendt som et velfungerende bosted for veteraner, hvor aktivitetshuset som projekt, i meget høj grad, vil være med til at understøtte veteranernes samlede rehabilitering.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ift. at arbejde med rehabilitering og positive fællesskaber som en del af en helhedsorienteret indsats, er vi med vores nye aktivitetsbygning rigtig godt hjulpet ift. at bedre mulighederne for at anvende "det fælles tredje" gennem praksisfællesskaber - herunder både individuelle og fælles aktiviteter med veteranerne i form af dels fysisk udfoldelse som f.eks. bordtennis og styrketræning, div. værkstedsaktiviteter, dels spil og sociale arrangementer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har rigtig gode erfaringer med aktiviteter (idrætslige som praktiske) ift. at opnå bedst mulig rehabilitering, hvorfor vi uden tvivl er på rette vej.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle