Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskab for udsatte mænd

KFUKs Sociale Arbejde

Om donationen

Kontaktcentret Vesterbro, som hører under KFUK’s Sociale Arbejde, er et værested, der yder omsorg og hjælp til mennesker med sociale, fysiske og psykiske udfordringer. Mange af brugerne har livsstilssygdomme og har svært ved at finde ind i de fællesskaber i og uden for centret, som ellers kunne være med til at mindske deres sociale marginalisering. Denne donation går til et projekt, der skal hjælpe en gruppe mandlige brugere i gang med at være fysisk aktive og ind i sociale netværk. Gennem idrætsaktiviteter, madkurser og ture i naturen med frivillige og andre mennesker fra lignende netværk, skal mændene få en større kontakt til andre mennesker og derigennem opnå øget trivsel.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
KFUKs Sociale Arbejde
Støttet beløb
1.527.413 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
En gruppe pt. bestående af 10 mænd fortsætter i Kontaktcentrets 'Herreklub' efter projektet ophører. Her er to socialpædagogiske medarbejdere tilknyttet om støtte. På sigt er der et håb om at gruppen kan udvides og/eller andre grupper kan dannes. Se rapport for uddybning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ift. antal deltagere har projektet ikke levet op til succeskriterierne. Til gengæld har en mindre gruppe mænd med forskellige sociale udfordringer fundet sammen i et stærkt fællesskab, hvor de med støtte fra socialfagligt personale arbejder med alt fra sociale kompetencer til misbrug og (social) angst. Gruppen fortsætter i regi af Kontaktcentret Vesterbro efter projektets ophør. For uddybelse se vedhæftede rapport.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kun ét af de tre oprindelige aktivitetsspor har haft succes - Mænd og mad. Mad er næsten altid en sikker vinder, da det i sagens natur går på tværs af alle kulturer og sociale skel. Undervejs i projektet er et aktivitetsspor med fokus på kultur og kulturelle oplevelser blevet tilført. Dette spor har givet mulighed for at give deltagerne fælles oplevelser og referencepunkter. Se rapport for uddybelse.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle