Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskab gennem Kvindelancen

Reden Odense - en del af KFUK´s Sociale Arbejde

Om donationen

Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Reden Odense - en del af KFUK´s Sociale Arbejde
Støttet beløb
1.000.000 kr., år 2021
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er godt på vej, men vi er ikke i mål. Vi har udvidet målgruppen med en thailandsk kulturmedarbejder. Med det nye tilskud fra jer, kan vi arbejde videre med at udbrede, forene og styrke Kvindelancens koncept og berettigelse i Danmark. Der er nu også en Kvindelance i Aalborg, og vi er i dialog med Region Syddanmark om mulighederne for støtte. Vi er forhåbningsfulde.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kvindelancen har gjort en stor forskel i fh.t. bedre, geografisk bredere og mere varig kontakt til målgruppen. I projektperioden har vi fx rådgivet målgruppen 297 gange, brobygget til andre instanser 313 gange og gennemført 184 tests og 116 lægekonsultationer. I alt har vi hjulpet 233 personer. Det er i høj grad lykkedes at få udbredt viden om og erfaringerne med Kvindelancen til offentligheden og til samarbejdspartnere. Vi har nu ansat en thailandsk opsøgende kulturmedarbejder.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteterne i Kvindelancen har været relevante og brugbare, og vi har oplevet, at målgruppen har efterspurgt og været glade for samtlige aktiviteter/hjælpemuligheder. Vi har tværtimod engang imellem været bagud på tid og timetal til vores opsøgende kulturmedarbejder, som til tider har haft så stor efterspørgsel, at det var svært at nå alle.