Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskab og oplevelser

Søndagsforeningen tilknyttet Egetoft

Om donationen

Søndagsforeningen ønsker med denne donation at gøre en indsats for ældre, der har mistet deres ægtefælle og derfor er særligt udsatte for at blive ensomme. Formålet med projektet er at skabe grobund for nye og varige relationer for de ældre ved at tilbyde ture og oplevelser. Der er tale om fire forskellige ture, som er en snapsetur, en tur til et julemarked, en tur til en besøgshave og en tur til Odense. Der forventes at deltage cirka 25 ældre på hver tur.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Søndagsforeningen tilknyttet Egetoft
Støttet beløb
18.250 kr., år 2017
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har startet en gruppe op på stedet, vi kalder Spisevenner og målgruppen er den samme som for vores ture. Der er god deltagelse og vi skal måske til at have en gruppe mere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På kort sigt har vi fået det antal med på turene, som vi gerne ville. På Odenseturen nåede vi dog kun op på 23 deltagere, mens vores juletur var lige ved at tage pusten fra os med hele 70 deltagere. På længere sigt har turene medvirket til at nye relationer er blevet skabt mellem nogle af vores mere ensomme/sårbare brugere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne have tænkt vores indsats omkring "Spisevenner" ind noget tidligere. Og dog er idéen jo netop kommet gennem snak om, hvordan vi holder fast i de folk, vi har fået med på turene.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende