Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskaber for psykisk syge.

Den selvejende institution Muhabet

Om donationen

Muhabet er et værested for mennesker, som er psykisk syge og traumatiserede, og en stor del er flygtninge og indvandrere. Værestedet skaber rammerne, så brugerne langsomt kan genopbygge en struktur i dagligdagen, et socialt netværk og tage det første svære skridt ud af isolation. Denne donation går til at igangsætte aktiviteter, så brugerne får kontakt med nye grupper af mennesker uden for værestedet. Målet er, at brugerne oplever, at de kan tage ansvar, samt at de lokale beboere udenfor Muhabet får en større forståelse og større viden om psykisk sygdom.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Den selvejende institution Muhabet
Støttet beløb
1.706.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Muhabets lokaler bliver nu brugt af flere lokale foreninger. Vi arbejder løbende på at inddrage brugerne i både cafédrift og arrangementer. Det er også brugerne, som vedligeholder vores forhave. Vi har fortsat et godt samarbejde med Naturpark for alle på Amager Fælled. Personalet modtager fortsat supervision, hvor vi arbejder med vores metoder og træner refleksion over den daglige praksis. Vi fokuserer i 2024 - 2026 på at støtte vores målgruppe i at blive aktive i fællesskaber udenfor Muhabet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Overordnet set har projektet, på trods af corona og et lederskifte, styrket fællesskabet blandt Muhabets gæster samt kontakten til lokalområdet. Vi har inviteret lokale beboere til aktiviteter i huset, men da vi max. må være 50 i lokalerne, og da arrangementer oftest er velbesøgte af Muhabets faste gæster, så er det begrænset, hvor mange nye mennesker der er plads til. Til sommerfest/jubilæum i 2023 deltog 150 mennesker, og vi har inviteret naboer til "March mod ensomhed" og "DK spiser sammen".

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mangler plads i Muhabet, og det er en barrierer for oprettelse af et syværksted. Man kunne samarbejde med lokale værksteder som f.eks. tekstilværkstedet på Rentemestervej Bibliotek. Det kræver mange personaleressourcer at understøtte vores brugere i at igangsætte nye aktiviteter. I stedet bruger tre frivillige foreninger nu Muhabets lokaler; Bydelsmødre, Baba og Bedre Psykiatri. Enkelte af Muhabets gæster bruger disse foreninger. Vi har fra april 2023 deltaget i aktiviteter på Amager Fælled.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle