Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskaber i Hovedstaden

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Donationen går til klubber og weekendlejre for børn arrangeret af Ungdommens Røde Kors, der er Danmarks største ungdomsbevægelse og tilbyder en lang række aktiviteter for børn og unge. Aktiviteterne bygger på grundprincipperne ung-til-ung, frivillighed og lokal forankring. Året rundt holder URK weekendlejre og klubber for børn og unge, der har brug for at komme lidt væk hjemmefra, har brug for venner, eller hvor forældrene ikke kan være sammen med dem i weekenderne. De enkelte klubber og lejre vælger selv aktiviteterne, men de skal være sjove, oplevelsesrige, fællesskabsskabende og tilpasset målgruppen og det lokale behov. Ungdommens Røde Kors uddanner de frivillige i iværksætteri og i at få idéer, så de får redskaber til at engagere børn og unge.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
520.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever, at lejreledere gerne vil holde lejr igen og igen. Der er skabt et fællesskab blandt weekendlejreledere – et fællesskab, som er blevet koblet stærkere til vores ferielejrfrivillige, som gør konceptet stærkere og mere bæredygtigt. Forankringen af klubberne er derimod udfordret grundet coronapandemien. Det er svært at fastholde de frivillige i perioder, hvor de ikke kan holde åbent. Vi har et stort fokus på træning af frivillige, så vi derigennem øger fastholdelsen og forankringen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Leverancen blev lavet om til tre weekendlejre og ekstra understøttelse og træning af frivillige. Alle lejrledere er klædt godt på gennem direkte understøttelse. Frivillige er desuden trænet gennem webinarer og online moduler. I alt er tre lejre blevet afviklet og ca. 80 børn og 40 frivillige været afsted. Heraf har to af lejrene været fem-dags-lejre uden overnatning afviklet i sommerferien. På klubområdet er vi i mål, og over 10 klubber fordelt i regionen er understøttet og opstartet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Klubberne og lejrene udgør rammen for stærke fællesskaber, hvor børn og unge mødes med positive forventninger, får sjove oplevelser og etablerer nye venskaber. Det er derfor gode aktiviteter til at nå vores mål. De frivillige har været omstillingsparate, og er i perioder gået online med klubberne grundet nedlukning. Hvis noget skulle være gjort anderledes, kunne vi have suppleret vores klubber med flere events i områder, hvor vi ikke har klubber.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start