Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskaber i Midtjylland

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Med denne donation vil Ungdommens Røde Kors (URK) afholde fem weekendlejre med gennemsnitligt 15-20 børn og unge samt 10-15 frivillige. Derudover skal nye klubber startes op i Midtjylland. Året rundt holder URK weekendlejre og klubber for børn og unge, der har brug for at komme væk hjemmefra eller mangler gode venner. Klubberne bidrager med gode sociale oplevelser og positive fællesskaber. De frivillige uddannes, så de har redskaber til at engagere børnene og de unge. Donationen skal også bruges til at give op mod 60 weekend-frivillige og 40 klubfrivillige den rette træning.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
500.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Weekendlejreledere bliver bidt af at holde lejr. Og gør det gerne igen. Der er skabt et fællesskab blandt weekendlejreledere og en opkobling til erfarne ferielejrfrivillige, som gør, at nye lejrledere nemt kan hente sparring. Forankringen af klubberne er derimod lidt udfordret grundet coronapandemien. Det er svært at fastholde de frivillige i perioder, hvor de ikke kan holde åbent. Vi har et stort fokus på træning af frivillige, så vi derigennem øger fastholdelsen og forankringen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er blevet afholdt fem weekendlejre og i alt har 108 børn og 71 frivillige været afsted. Alle lejrledere er blevet klædt godt på gennem direkte understøttelse fra sekretariatet. To af lejrlederne har været på et tredages kursus. De resterende lejreledere var erfarne lejrledere. Vi har allerede oplevet, at lejrlederne melder ind, at de gerne vil holde flere weekendlejre. På klubområdet er 10 klubber fordelt i regionen blevet understøttet og har dannet ramme for positive fællesskaber for børn.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Klubber og weekendlejre udgør rammen for stærke fællesskaber, hvor børn og unge mødes med positive forventninger, får sjove oplevelser og etablerer nye venskaber. Det er derfor gode aktiviteter til at nå vores mål. Hvis noget skulle være gjort anderledes, kunne vi have suppleret vores klubber med flere events i områder, hvor vi ikke har klubber samt lavet opfølgende arrangementer for dem, der har været afsted på weekendlejr, som kunne være med til at sikre, at de nye relationer blev vedligeholdt

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start