Søg støtte

Søg

Selvevaluering

FællesSkabet

SydhavnsCompagniet

Om donationen

SydhavnsCompagniet arbejder for at fremme socialt udsattes håb for og mod på fremtiden. De driver to aktivitets- og samværstilbud, et beskæftigelsesprojekt, en socialfaglig rådgivning og det store frivillighus ’Det Gamle Posthus’. Med donationen kan SydhavnsCompagniet etablere aktivitetsfællesskaber inden for Natur- & Fritidsliv samt Kultur & Læring, hvor deltagerne både kan lære og lære fra sig, fx om noget så forskelligt som sejlads og insekthoteller. Målet er, at deltagerne skal lære nye mennesker at kende, få nye kompetencer og indgå i positive sammenhænge, der kan forbedre deres livskvalitet og give dem en tro på sig selv.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
SydhavnsCompagniet
Støttet beløb
2.000.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplevede at det generelle kompetanceløft der blev givet til organisationen og de som benytter organisationen har betydet at langt de fleste aktiviteter i dag bliver videreført af projektetsdeltagere selvstændigt, med den opbakning fra organisationen. Samtidigt har organisat indkorpereret en lang række af de erfaringer vi gjorde i forbindelse med primært naturaktiviteterne i vores øvrige arbejde og tilgange, bl.a. udviklet et spor i vores beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i projektet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplevede en langt større interesse for deltagelse end vi i sin tid havde forventet. Vi vurdere at det er en reaktion på den isolation folk oplevede under covid nedlukningerne. Rigtigt mange af de kompetencer der blev erhvervet i projektforløbet danner i dag baggrund for fortsættelsen af aktiviteter og videreførslen af de netværk der blev etableret. Specielt med vores naturspor oplevede vi øget livsglæde og mestring, hvilket generelt har betydet i vi har etableret langt flere naturaktiviteter

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteterne var overordnet de rigtige valg, ikke mindst natursporene har vist sig at bidrage til en bedre livskvalitet. På samme vis som aktiviteterne i at arrangere events, koncerter, foredrag og udstillinger i det gamle posthus. Vi ville gerne have kunnet tiltrække flere netværksgrupper til at gøre brug af vores lokaler, men oplevede at der skulle bruges flere kræfter på at få dem løbet i gang end vi havde. Der var i højere grad og længere tid behov for facilitatore og undervisere.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle