Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Færre drukneulykker i havne med kameraovervågning

Aalborg Universitet

Om donationen

Denne donation skal bruges til at forebygge drukneulykker i havne med kameraovervågning. Fra 2001-2015 druknede 222 personer i drukneulykker i havne i Danmark. En stor udfordring med drukneulykker i havne er, at de ofte sker om natten som soloulykker, hvor der ikke er vidner, der kan træde til med hjælp. Kameraovervågning er blevet debatteret som en mulig løsning, hvor kameraer filmer havnen, og personale overvåger videostrømmen. Men det er en meget dyr og ressourcekrævende løsning. To studerende har derfor gennemført et pilotprojekt med tre kameraer på havnen i Aalborg med live feed til Nordjyllands Beredskab. Idéen var at udvikle et system baseret på kameraer med billedanalytisk software, der automatisk advarer en operatør, hvis noget ”unormalt” foregår på havnefronten. Systemet skal derefter alarmere beredskabet, når en person falder i vandet. Et styrbart kamera zoomer selv ind på stedet, hvor personen er faldet i vandet, og operatøren overtager styringen af kameraet og guider redningsfolkene til stedet. Erfaringerne fra projektets første fase er positive, og derfor skal forskere nu videreudvikle systemet. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Nordjyllands Beredskab, Aalborg og Randers havnemyndigheder og kommuner samt sikringsfirmaet Actas A/S samt Recognize IT IVS.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aalborg Universitet
Støttet beløb
997.898 kr., år 2017
Delmål
Respekt for vand

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er stor begejstring for projektet fra både Aalborg Kommune samt Nordjyllands Beredskab, og de har begge investeret i projektet. Projektet har resulteret i software løsning til at identificere unormaliteter samt en solid hardware infrastruktur på havnen. Dette er rigtig fint forankret! Men hvis systemet skal rulles ud på resten af Havnen samt i andre byer, og således have bred forankring, så kræver det en stor investering. Denne forankring er endnu ikke opnået.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ifølge Aalborg Kommune har projektet allerede reddet to liv samt bidraget positivt ved flere aktioner. Vores forskning indenfor automatisk kameramonitorering af unormal adfærd har resulteret i algoritmiske bidrag samt indsigt i hvilket underliggende datamateriale der er nødvendigt for at træne algoritmerne. Det sidste har ført til etableringen af verdens største dataset til dette formål, som er offentlig tilgængeligt og derfor forventes, at bidrage positivt til fremtidig forskning.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteterne var de rigtige, men vi endte med at bruge langt mere energi på dataindsamling end ventet. Dette skyldes at vi undervurderede den effekt skiftende årstider har på algoritmerne. Dette førte dels til et ganske stort studie, hvor vi har indsamlet data fra tre sæsoner for at kunne studere påvirkningen på algoritmerne. Dels første det til behovet for en ’dummy’ dukke, med samme termiske egenskaber som mennesker, der kan kastes i vandet for at evaluere algoritmerne.

Delmål

Respekt for vand

Forebyggelse, uddannelse, tilgængeligt redningsudstyr og livreddere. Vi vil nedbringe antallet, der drukner i Danmark, skabe respekt for vand og øge sikkerheden der, hvor mennesker og vand mødes.
Mere om vores fokusområde Respekt for vand