Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Familieoplevelser

Red Barnet Aalborg

Om donationen

Red Barnet Aalborgs Familieoplevelsesklub er målrettet børn og unge i alderen 8-14 år og deres familier. Børnene kommer fra vidt forskellige baggrunde, fx fra misbrugshjem, eller de har forældre med psykiske diagnoser. Aktiviteterne i Familieoplevelsesklubben skal styrke relationen mellem børnene og forældrene og give hele familien et nyt netværk igennem fritidsoplevelser. Familieoplevelsesklubben laver minimum ét arrangement om måneden for familierne. Fælles for aktiviteterne er, at det handler om at skabe almindelige oplevelser, som børnene kan fortælle deres kammerater om, og de skal give et fritidsliv, hvor familierne kommer væk fra udfordringerne derhjemme. Det kan fx være bowling, fælles madlavning, yoga-event eller en tur i Fårup Sommerland. Med donationen kan Red Barnet videreføre aktiviteterne til gavn og glæde for 20 børn og unge samt 40 voksne.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet Aalborg
Støttet beløb
15.000 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
da vi lavede vores slut "evaluering" sagde de blandt andet: - vi hjælper hinanden med at lave mad - skiftes til at tage ansvar - her kan vi spørge om ting, som vi er i tvivl om - de frivillige er søde

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Både børnene og familierne fik gode oplevelser, blandt andet udtalte de: - gode aktiviteter - børnene leger med hinanden. - både børn og voksne leger og spiller spil sammen

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi tænker, at det var en fornuftigt opstart for vores familier med simple aktiviteter, for at danne gode relationer, og hvor de kunne fordybe sig i at lære hinanden at kende. Eks. via madlavning og flyvende kuffert arrangement. Vi lagde vægt på små arrangementer for at bryde isen. Næste år vil vi videreudvikle på det sammen med familierne

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start