Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Familieoplevelser for livet

Red Barnet Familieoplevelsesklub Aabenraa

Om donationen

Red Barnet Familieoplevelsesklub Aabenraa arrangerer oplevelsesture samt en tredages sommerlejr i 2023 for børn i udsatte positioner samt deres familier. Børnene er i alderen 5-12 år, og med deres forældre og søskende er det i alt 82 personer. Familierne er tilknyttet Familieoplevelsesklubben bl.a. på grund af manglende økonomiske ressourcer samt forældrenes fysiske, psykiske og/eller sociale problematikker. Oplevelsesturene og sommerlejren giver sjove, engagerende og lærerige oplevelser for børnene og deres familier, hvor de kan få en pause fra deres hverdag og dele fælles oplevelser med andre familier, som er i klubben. Donationen er et tilskud til aktiviteterne i 2023.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet Familieoplevelsesklub Aabenraa
Støttet beløb
50.000 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever at der dannes venskaber mellem familierne og de mødes indbyrdes. Familier hvor de i starten er meget lukkede men hvor de hurtigt åbner op og er villige til at dele deres udfordringer og eventuelle bekymringer. Børnene finder nye kammerater og får nogle gode oplevelser de ellers ikke ville have haft mulighed for.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra vore familier, hvor de takker for gode oplevelser og samvær med ligestillede. Vi oplever det også ved at vi får mange henvendelser fra "nye" familier der ønsker optagelse i vores oplevelsesklub. Det sker efter at det rygtes at vi laver gode oplevelser for familierne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De 4 arrangementer har alle været meget vellykkede og har opfyldt vore forventninger. Ved vores sidste arrangement (julearrangement) deltog samtlige af vore nuværende 15 familier og stort set alle kom til tiden. Vores udfordring er kun at skaffe flere frivillige så vi kan tage imod flere familier.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start