Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Familiesommerlejr

Red Barnet Allerød Lokalforening

Om donationen

Med donationen kan Red Barnet i Allerød afholde en fem-dages sommerlejr i 2023 for 57 børn og forældre fra udsatte og sårbare familier. Familierne har ikke selv midlerne til at tage på sommerferie, og derfor skal sommerlejren give familierne en god og aktiv ferie med mulighed for at skabe nye venskaber. På lejren kan familierne være sammen om madlavning, spil, krea-projekter og fælleslæsning.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet Allerød Lokalforening
Støttet beløb
50.000 kr., år 2023
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har endnu ikke afholdt gensynsmødet. Vi har planlagt til til midt oktober med brunch og underholdning. Det plejer at være et hit, familierne er glade for at se hinanden igen og snakken går. Vi får mange kram og en glædeståre. Den eftermiddag er godt givet ud. Vi inviterer familierne med i Familieklubben, som holder 4-5 arrangementer årligt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er overbeviste om at hele projektet "familielejr" lykkedes på bedste vis. Alle familier var glade for at være med, deltog i vores aktiviteter og var meget engagerede. Børnene dannede hurtigt venskaber på tværs af nationaliteter. Vi gør alt for at opfordre familierne til at netværke efterfølgende, hvilket vi ser sker.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har en planlægningsgruppe som starter tidligt med at planlægge programmet for lejren. Vi gør os meget umage for at finde på noget, som på en eller anden måde kan motivere alle familierne. Da vi starter i så god tid, er der plads til ændringer undervejs inden det endelige program sendes ud. I år havde vi 4 fantastiske dage i Faxe, høj sol og mange gode aktiviteter i området. Vi havde været på den hvis vejret ikke var med os. Det skal vi tænke på fremover når vi planlægger, altså en plan B.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet