Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Familietilbud i Brønderslev

Kirkens Korshær

Om donationen

Børn, der vokser op i socialt udsatte familier, er i større risiko for selv at ende i en marginaliseret position senere i livet. Kirkens Korshær har gennem de sidste 19 år haft et børne- og familietilbud i Aalborg, hvorigennem de arbejder for at sikre, at børnene har de bedste forudsætninger for at klare sig godt fremover. Med denne donation ønsker Kirkens Korshær at udvide tilbuddet til Brønderslev. Brugerne af tilbuddet er alle sårbare familier med børn under 18 år og primært enlige mødre, der er præget af mange problemstillinger såsom manglende netværk, social isolation, dårlig økonomi, misbrug eller sygdom. Børne- og familietilbuddet omfatter aktiviteter såsom torsdagscafé, familiecafé, ungdomsklub, rådgivning, julehjælp, ferielejre og udflugter. Der vil være aktiviteter både for forældre og børn sammen og hver for sig.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Kirkens Korshær
Støttet beløb
120.000 kr., år 2018
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kirkens Korshær fortsætter driften af projektet for interne midler samt forskellige lokale og landsdækkende fondsmidler.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i projektperioden opbygget et solidt tilbud med familiestøttende arbejde i Brønderslev, som i perioden er besøgt af 972 børn og voksne. Vi tilbyder en tryg base, hvor man kan komme og søge hjælp og støtte, deltage i aktiviteter, udflugter osv. men også få en plads i et sundt fællesskab ved at deltage i de daglige caféarrangementer, børneklub osv.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har erfaret at aktiviteterne var de rigtige for at nå vores mål. Vi har ligeledes erfaret, at opstart i en mindre by som Brønderslev har været "lettere" end at opstarte i en større by som Aalborg. Kendskabet til os er hurtigt nået bredt ud til både målgruppen og samarbejdspartnere.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet