Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Familieweekend i Ho

Epilepsiforeningen, Kreds Sydvestjylland

Om donationen

Denne donation går til afholdelse af en familieweekend i Ho for sårbare familier og personer berørt af epilepsi. Deltagerne kan her få mulighed for at møde nye mennesker og knytte nye relationer, der også kender til et liv med epilepsi. Weekenden er tænkt som et frirum, hvor man kan udfolde sig uden frygt for at støde andre væk i tilfælde af et eventuelt anfald.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Epilepsiforeningen, Kreds Sydvestjylland
Støttet beløb
30.000 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I 6 af lejemålene boede medlemmer der kendte hinanden fra tidligere arrangementer og inden weekenden havde mødt hinanden uden for Epilepsiforeningens regi’.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagerne kom på en weekend, hvor det var en helt naturlig ting at tage hensyn til hinanden og til dem, der havde det lidt svært. Flere familier kendte hinanden fra andre af foreningens arrangementer med overnatning og kendte hinandens problematikker.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Svømmehallen var et hit – især for børnefamilierne. De 6 bowlingbaner vi havde booket i 2 timer lørdag aften kan med fordel deles op, så de 3 af banerne i stedet bliver sene eftermiddagstimer. Det vil give børnefamilierne mere ro til at hygge sammen om aktiviteten. Samtidig vil en flytning give bedre tid til at samles efter aftensmad – enten over kaffen i centerbygningen eller i mindre grupper i de enkelte lejligheder.